Jicht

Jicht ontstaat meestal in het gewricht van de grote teen, maar de eerste aanval kan ook in een ander gewricht optreden. Een jichtaanval geeft heftige pijn.

Het is een misvatting dat jicht een welvaartsziekte is. Overmatig eten en drinken van alcohol kan wel een jichtaanval uitlokken, maar deze factoren zijn niet de oorzaak. Die is te vinden in de stofwisseling. Jicht is een reumatische aandoening die ontstaat doordat urinezuurkristallen neerslaan in de gewrichten.

Jicht komt vooral voor bij mannen, maar vrouwen kunnen de ziekte ook krijgen. Mannen krijgen een eerste jichtaanval meestal tussen het 40e en 50e jaar, vrouwen meestal na de overgang.