Trombectomie

Bij een herseninfarct wordt een bloedvat in de hersenen afgesloten door een stolsel. Om blijvende schade zoals spraakstoornissen of verlamming te voorkomen, moet het bloedvat snel geopend worden. Dit kan door het stolsel in het hersenvat te verwijderen of op te lossen.

In de acute fase van een herseninfarct kiezen we voor trombolyse. U krijgt dan via een infuus in uw arm een medicijn toegediend om het stolsel op te lossen. Als dit niet of onvoldoende werkt, kan een trombectomie een mogelijkheid zijn. De arts verwijdert het stolsel in uw bloedvat dan van binnenuit.

Bloedvat van binnenuit openen

Bij deze behandeling vindt de behandeling in het bloedvat zelf plaats (endovasculaire behandeling). De arts benadert het afgesloten bloedvat van binnenuit met een katheter. Deze wordt via een slagader in uw lies naar de plek van de verstopping gebracht. De behandeling in het bloedvat in de hersenen kan bestaan uit:

  • Toedienen van een stolseloplossend middel (intra-arteriële trombolyse);
  • Mechanische verwijdering van het stolsel (trombectomie);
  • Een combinatie van beide methoden.

Een trombectomie moet binnen 6 uur na het ontstaan van de symptomen starten. Daarom is het snel herkennen van de signalen en direct 112 bellen heel belangrijk.

Wie komt in aanmerking?

De behandeling is niet voor elke patiënt geschikt. We doen bij het vermoeden van een beroerte altijd eerst een CT scan om te zien of het om een bloeding of infarct gaat.

Vervolgens beoordeelt de neuroloog eerst of trombolyse mogelijk is.

Artsen besluiten om het stolsel te verwijderen in de hersenvaten als:

  • U niet snel opknapt na start van de trombolyse;
  • De CT-scan laat zien dat een groot vat in de hersenen afgesloten is, en het dus om een ernstig herseninfarct gaat.