Facetdenervatie

Facetdenervatie heeft als doel om een aantal zenuwtakjes naar de steungewrichten van de wervelkolom uit te schakelen. Dit noemen we een facetblokkade.

Wat is een facetblokkade

Een facetblokkade is een blokkade van een zenuw die loopt bij de facetgewrichtjes. Dit zijn de gewrichtjes tussen de wervels die de beweging in uw rug en nek mogelijk maken. Deze behandeling kan plaatsvinden ter hoogte van uw nek (cervicaal), uw borstkas (thoracaal) of uw lage rug (lumbaal).

We een facetblokkade toegewassen bij de volgende klachten:

 • Nekklachten en rugklachten, met name bij bewegen;
 • Pijn in de nek met of zonder uitstraling naar schouder en/of arm;
 • Hoofdpijnklachten die ontstaan vanuit de nek;
 • Pijn in de rug, soms met uitstraling naar een been;
 • Pijn onder in de rug.

Ligging van de facetgewrichtjes

De wervels staan aan de zijkanten met facetgewrichtjes op elkaar. In en rondom deze gewrichtjes kunnen zich veranderingen voordoen, door bijvoorbeeld operaties, ouderdom en slijtage. Deze veranderingen kunnen pijn veroorzaken. Door de facetgewrichtjes op verschillende niveaus ongevoelig te maken, proberen we de pijn te verminderen.

Belangrijk

Meld altijd:

 • Het gebruik van antistollingsmiddelen (bloedverdunners);
 • Of u overgevoelig bent voor bepaalde stoffen (jodium, pleisters, contrast- of verdovingsvloeistoffen);
 • Of u zwanger bent, of een vermoeden daarvan heeft. Dit in verband met het eventuele gebruik van röntgenstraling/medicatie.

Medicijnen

Voor het gebruik van bloedverdunnende medicijnen gelden de volgende voorschriften:

 • Plavix (Clopidogrel) en Efient (Prasugrel) 7 dagen voor de behandeling stoppen;
 • Marcoumar (Fenprocoumon) 5 dagen voor de behandeling stoppen;
 • Acenocoumarol 3 dagen voor de behandeling stoppen;
 • Arixtra (Fondaparinux) , Xarelto (Rivaroxaban) en Pradaxa (Dabigatran) 2 dagen voor de behandeling stoppen;
 • Ascal (Carbasalaatcalcium of Acetylsalicylzuur) en Persantin (Dipyridamol) mag u doorgebruiken. Indien stoppen gewenst is, hoort u dit van uw arts;
 • Sommige pijnstillers (NSAID’s, bijvoorbeeld Diclofenac, Ibuprofen): één dag voor de behandeling stoppen. Dit is ter beoordeling van uw pijn, niet ten aanzien van antistolling.

Na de behandeling kunt u weer met de antistolling beginnen, tenzij uw behandelend arts anders voorschrijft.

Voorbereiding

U hoeft zich voor deze behandeling niet speciaal voor te bereiden. U kunt van tevoren gewoon eten, drinken en eventuele medicijnen innemen, tenzij anders is afgesproken met uw arts. Voor de ingreep moet u al uw sieraden afdoen. U kunt deze het beste thuis laten. Voor deze behandeling wordt u een ochtend of een middag opgenomen op de dagbehandeling van de polikliniek Pijngeneeskunde.

Dagopname

U meldt zich bij de balie van de polikliniek Pijngeneeskunde in Sportstad. Hierna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. Wanneer u aan de beurt bent, haalt de verpleegkundige u op en brengt u naar de afdeling dagbehandeling. Hier krijgt u uitleg over de opname. Met een viltstift wordt een markering gezet op de plaats waar u de pijnklachten heeft. U krijgt operatiekleding aan en wordt naar de operatiekamer gebracht.

Medicamenteuze behandeling

Voordat we besluiten om tot een definitieve facetblokkade over te gaan, krijgt u eerst een medicamenteuze behandeling. Dit gebeurt op de operatiekamer. Tijdens de behandeling ligt u op uw buik. Bij een behandeling voor uw nek ligt u op de rug of in zijligging. Als u in de goede houding ligt, wordt onder röntgendoorlichting naar de facetgewrichtjes gezocht. De anesthesioloog markeert de plek en prikt de naaldjes in uw hals of rug. Als de naaldjes op de goede plaats zitten, spuit de anesthesioloog bij meerdere gewrichtjes een kleine hoeveelheid verdovingsvloeistof in. Wanneer u na deze behandeling pijnvermindering ervaart, herhalen we de medicamenteuze behandeling nogmaals. Vervolgens vindt - in een later stadium - een warmtebehandeling plaats.

Definitieve blokkade

Bij een definitieve blokkade worden de zenuwen van de facetgewrichtjes met warmte behandeld. Door de zenuwtakjes te verwarmen, verandert de pijngeleiding van de zenuw die naar het gewrichtje loopt. Hierdoor heeft u langere tijd minder pijn. We doen hier eigenlijk hetzelfde als bij de medicamenteuze behandeling. Wanneer de naaldjes dicht genoeg bij de zenuwen van de gewrichtjes zijn geplaatst, spuit de anesthesioloog een kleine hoeveelheid verdovingsvloeistof in bij meerdere gewrichtjes. Hierna vindt de warmtebehandeling plaats. De punten van de naaldjes worden met elektrische stroom kortdurend tot 80 graden verhit.

Na de behandeling

 • Na afloop van de behandeling komt u terug op de afdeling dagbehandeling. Daar blijft u tot u hersteld bent van de behandeling. Dit duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur.
 • Wij raden u aan op de dag van de behandeling rust te nemen. De volgende dag mag u weer alles doen wat u kunt.
 • Na de behandeling mag u de hele dag niet zelf auto- of motorrijden of fietsen. Zorgt u er daarom voor dat iemand u naar huis kan brengen.
 • Indien nodig krijgt u een controleafspraak mee.

We vragen begeleiders om niet op de poli te wachten.

Bijwerkingen of complicaties

 • Soms treedt er eerst verergering van de pijnklachten op. Het is mogelijk dat u napijn krijgt. U mag hiervoor paracetamol gebruiken, dosering volgens de bijsluiter.
 • Als tijdens de behandeling een bloedvaatje is geraakt, kan hier een bloeduitstorting en een blauwe plek ontstaan.
 • Op de plaats waar geprikt is, kan spierpijn optreden.
 • Ten gevolge van de verdoving kan er een doof, stijf gevoel in nek of rug optreden. Dit is tijdelijk van aard.
 • U kunt tijdelijk licht krachtverlies ervaren in armen of benen.

Let op! Bij klachten binnen 24 uur na ontslag uit het ziekenhuis moet u direct contact met ons opnemen.

Resultaat

U wordt ongeveer één week na de medicamenteuze proefbehandeling gebeld om het effect van de behandeling te bespreken. Het is belangrijk dat u na de behandeling bijhoudt wat er met uw pijnklachten gebeurt. Dit kan op het evaluatieformulier dat u van de verpleegkundige heeft gekregen. Als de pijn inderdaad is vermindert na beide medicamenteuze proefbehandelingen, maken we een afspraak voor de definitieve behandeling. Het effect van de definitieve blokkade kan pas na 6 weken tot 3 maanden worden beoordeeld.