Deze website maakt gebruik van cookies
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Meer informatie
 • Essentieel
Terug naar Orthopedie

Ganglion

Bij Ganglion maken wij onderscheid tussen een blokkade van het Ganglion Cervicale Superior (zenuwknoop bij de nekwervels) en de Ganglion Imparblokkade (zenuwknoop bij het staartbeen). Hieronder leest u wat de verschillen tussen deze twee varianten zijn en hoe we ze behandelen.

 

Wat is een blokkade van het Ganglion Cervicale Superior?

Het Ganglion Cervicale Superior is een zenuwknoop van het onwillekeurige zenuwstelsel en loopt aan de voorzijde van de 2de en 3de nekwervel. Vooral bij vormen van hoofd- en aangezichtspijn kan deze zenuw een rol spelen, maar ook bij nek-, schouder-, arm-, en borstpijn.

 

Eerst behandelen we het Ganglion Cervicale Superior met een medicamenteuze proefblokkade. Als blijkt dat uw pijnklachten duidelijk verbeteren dan kunnen we op een later tijdstip een definitieve behandeling uitvoeren door deze zenuw te verwarmen. Uw pijnklachten kunnen daardoor langdurig afnemen.

 

Belangrijk

Meld altijd:

 • Het gebruik van antistollingsmiddelen (bloedverdunners);
 • Of u overgevoelig bent voor bepaalde stoffen (jodium, pleisters, contrastof verdovingsvloeistoffen);
 • Of u zwanger bent, of een vermoeden daarvan heeft. Dit in verband met het eventuele gebruik van röntgenstraling/medicatie.

 

Voor het gebruik van bloedverdunnende medicijnen gelden de volgende voorschriften:

 • Plavix (Clopidogrel) en Efient (Prasugrel) 7 dagen voor de behandeling stoppen;
 • Marcoumar (Fenprocoumon) 5 dagen voor de behandeling stoppen;
 • Acenocoumarol 3 dagen voor de behandeling stoppen;
 • Arixtra (Fondaparinux), Xarelto (Rivaroxaban) en Pradaxa (Dabigatran) 2 dagen voor de behandeling stoppen;
 • Ascal (Carbasalaatcalcium of Acetylsalicylzuur) en Persantin (Dipyridamol) mag u doorgebruiken. Indien stoppen gewenst is, hoort u dit van uw arts;
 • Sommige pijnstillers (NSAID’s, bijvoorbeeld Diclofenac, Ibuprofen): 1 dag voor de behandeling stoppen. Dit is ter beoordeling van uw pijn, niet ten aanzien van antistolling.

 

Na de behandeling kunt u weer met de antistolling beginnen, tenzij uw behandelend arts anders voorschrijft.

 

Voorbereiding

Voor deze behandeling zijn geen speciale voorbereidingen nodig. U kunt van tevoren gewoon eten, drinken en eventuele medicijnen innemen, tenzij anders is afgesproken met uw arts. Voor de ingreep moet u al uw sieraden afdoen. U kunt deze het beste thuis laten. Voor deze behandeling wordt u een ochtend of een middag opgenomen op de dagbehandeling van de polikliniek Pijngeneeskunde.

 

Dagopname

U meldt zich bij de balie van de polikliniek Pijngeneeskunde in Sportstad Heerenveen. Daarna mag u plaatsnemen in de wachtruimte. Als u aan de beurt bent, haalt de verpleegkundige u op en brengt u naar de afdeling dagbehandeling. Hier krijgt u uitleg over de opname. Met een viltstift markeren we de plaats waar u de pijnklachten heeft. U krijgt operatiekleding aan en wordt naar de operatiekamer gebracht.

 

Gang van zaken tijdens een medicamenteuze behandeling

Voordat we tot definitieve behandeling overgaan, vindt er eerst 2 keer een medicamenteuze proefbehandeling plaats. Tijdens de behandeling ligt u op uw rug. Het is van belang om tijdens de behandeling zo ontspannen mogelijk te liggen. De huid wordt gedesinfecteerd. Het zenuwknoopje aan de zijkant van uw hals wordt onder röntgendoorlichting opgezocht. Om te kijken of de naald op de juiste plaats zit spuit de arts contrastvloeistof in, waarna vervolgens het verdovingsmiddel wordt gegeven. Een proefblokkade is van tijdelijke aard.

 

Definitieve blokkade

Bij de definitieve blokkade van het Ganglion Cervicale Superior behandelen we het zenuwknoopje met warmte door radio-frequente stroom. Hierdoor wordt de geleiding van pijnprikkels door de zenuwbaan voor langere tijd geblokkeerd en heeft u lange tijd minder pijn.

 

Tijdens de behandeling

Tijdens de behandeling ligt u op uw rug. Het is van belang om tijdens de behandeling zo ontspannen mogelijk te liggen. De huid wordt gedesinfecteerd en verdoofd. Onder röntgendoorlichting zoeken we het zenuwknoopje in uw hals op. Daarna worden er kleine stroomstootjes gegeven om te bepalen of de punt van de naald op de juiste plaats ligt. Als de specialist zeker is van de plaatsing, volgt de warmtebehandeling na het geven van een verdoving. De punt van de naald wordt kortdurend verhit (RF-behandeling). Door deze verhitting verandert de pijngeleiding van de zenuw. De pijnvezels worden daardoor langdurig geblokkeerd.

 

Na de behandeling

Na afloop van de behandeling komt u terug op de afdeling dagbehandeling. Daar blijft u tot u hersteld bent van de behandeling. Dit duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur.

Wij raden u aan op de dag van de behandeling rust te nemen. De volgende dag mag u weer alles doen wat u kunt.

Na de behandeling mag u de hele dag niet zelf auto/motorrijden of fietsen. Zorgt u er daarom voor dat iemand u naar huis kan brengen.

We vragen begeleiders om niet op de poli te wachten.

 

Bijwerkingen of complicaties

 • Door de verdoving kan er tijdelijk (4 tot 6 uur) een afhangend ooglid plaatsvinden.
 • Door de verdoving kunt u een tijdelijk doof gevoel van de huid op de plaats van behandeling ervaren.
 • Als er een bloedvaatje is geraakt bij het prikken kan hier een bloeduitstorting ontstaan.
 • Soms treedt er eerst verergering van de pijnklachten op. Het is mogelijk dat u napijn krijgt. U mag hiervoor paracetamol gebruiken.

 

Let op! Bij klachten binnen 24 uur na ontslag moet u direct contact opnemen met het ziekenhuis.

 

Resultaat

U wordt binnen een week na de medicamenteuze proefbehandeling gebeld om het effect van de behandeling te bespreken. Het is belangrijk dat u na de behandeling bijhoudt wat er met uw pijnklachten gebeurt. Dit kan door middel van het evaluatieformulier dat u van de verpleegkundige krijgt.

 

Als u 2 keer na de medicamenteuze (proef)behandeling minder pijn heeft, volgt de definitieve warmteblokkade. Voor deze behandeling maken we een nieuwe afspraak met u. Het effect van de definitieve blokkade kan pas na 6 weken tot 3 maanden worden beoordeeld.

 

Volgens onze gegevens treedt er bij circa 70 procent van de mensen die deze behandeling ondergaan een duidelijke verbetering op. Ook geeft het een verbetering van oorsuizen bij 57 procent van de patiënten en mogelijk ook bij doofheid ten gevolge van binnenoorafwijkingen.

 

Wat is een Ganglion Imparblokkade?

Onder het heiligbeen (sacrum) bevindt zich het staartbeen (os coccyx). Een Ganglion Imparblokkade is een behandeling van de zenuwknoop aan de voorzijde van het os coccyx. Door blokkade van deze zenuwknoop wordt de pijn ter hoogte van het zitvlak sterk verminderd.

 

Belangrijk

Meld altijd:

 • Het gebruik van antistollingsmiddelen (bloedverdunners);
 • Of u overgevoelig bent voor bepaalde stoffen (jodium, pleisters, contrastof verdovingsvloeistoffen);
 • Of u zwanger bent, of een vermoeden daarvan heeft. Dit in verband met het eventuele gebruik van röntgenstraling/medicatie.

 

Voor het gebruik van bloedverdunnende medicijnen gelden de volgende voorschriften:

 • Plavix (Clopidogrel) en Efient (Prasugrel) 7 dagen voor de behandeling stoppen;
 • Marcoumar (Fenprocoumon) 5 dagen voor de behandeling stoppen;
 • Acenocoumarol 3 dagen voor de behandeling stoppen;
 • Arixtra (Fondaparinux), Xarelto (Rivaroxaban) en Pradaxa (Dabigatran) 2 dagen voor de behandeling stoppen;
 • Ascal (Carbasalaatcalcium of Acetylsalicylzuur) en Persantin (Dipyridamol) mag u doorgebruiken. Indien stoppen gewenst is, hoort u dit van uw arts;
 • Sommige pijnstillers (NSAID’s, bijvoorbeeld Diclofenac, Ibuprofen): 1 dag voor de behandeling stoppen. Dit is ter beoordeling van uw pijn, niet ten aanzien van antistolling.

 

Na de behandeling kunt u weer met de antistolling beginnen, tenzij uw behandelend arts anders voorschrijft.

 

Voorbereiding

Voor deze behandeling zijn geen speciale voorbereidingen nodig. U kunt van tevoren gewoon eten, drinken en eventuele medicijnen innemen, tenzij anders is afgesproken met uw arts. Voor de ingreep moet u al uw sieraden afdoen. U kunt deze het beste thuis laten. Voor deze behandeling wordt u een ochtend of een middag opgenomen op de dagbehandeling van de polikliniek Pijngeneeskunde.

 

Dagopname

U meldt zich bij de balie van de polikliniek Pijngeneeskunde in Sportstad Heerenveen. Daarna mag u plaatsnemen in de wachtruimte. Als u aan de beurt bent, haalt de verpleegkundige u op en brengt u naar de afdeling dagbehandeling. Hier krijgt u uitleg over de opname. Met een viltstift markeren we de plaats waar u de pijnklachten heeft. U krijgt operatiekleding aan en wordt naar de operatiekamer gebracht.

 

Behandeling

De behandeling bestaat uit het injecteren van medicijnen bij de zenuwknoop van het staartbeengewricht. Tijdens de behandeling ligt u op uw buik. Het is van belang om tijdens de behandeling zo ontspannen mogelijk te liggen. De anesthesioloog verdooft eerst uw huid. Daarna brengt hij of zij een naald in bij het staartbeentje. Zodra de naald op de goede plaats is terechtgekomen, wordt de positie gecontroleerd met röntgencontrastvloeistof. Is de plaatsing correct dan spuiten we een verdovingsvloeistof in.

 

Als u 2 keer goed effect ervaart van de medicamenteuzeproefbehandeling, dan volgt op korte termijn een medicamenteuze vervolgbehandeling of warmte RF-behandeling (radiofrequente stroom) om de pijngeleiding van de zenuwknoop langer te onderbreken.

Bij de definitieve behandeling voegt uw arts aan het verdovingsmiddel een ontstekingsremmend middel toe.

 

Na de behandeling

Na afloop van de behandeling komt u terug op de afdeling dagbehandeling. Daar blijft u tot u hersteld bent van de behandeling. Dit duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur.

Wij raden u aan op de dag van de behandeling rust te nemen. De volgende dag mag u weer alles doen wat u kunt.

Na de behandeling mag u de hele dag niet zelf auto/motorrijden of fietsen. Zorgt u er daarom voor dat iemand u naar huis kan brengen.

We vragen begeleiders om niet op de poli te wachten.

 

Bijwerkingen of complicaties

 • U kunt gedurende een aantal uren last hebben van een doof gevoel in het zitvlak en de billen. Dit verdwijnt als de verdoving is uitgewerkt.
 • Soms treedt er eerst verergering van de pijnklachten op. Het is mogelijk dat u napijn krijgt. U mag hiervoor paracetamol gebruiken.
 • Door het ontstekingsremmend middel zijn, als u suikerziekte (diabetes) hebt, schommelingen van uw bloedsuikers mogelijk. Houdt u hier rekening mee en controleer dit bij klachten een keer extra.
 • Vrouwen kunnen de eerste dagen last krijgen van opvliegers, een warm gevoel en roodheid in het gezicht en de menstruatie kan tijdelijk ontregeld raken.

 

Let op! Bij klachten binnen 24 uur na ontslag moet u direct contact opnemen met het ziekenhuis.

 

Resultaat

U wordt ongeveer een week na de medicamenteuze proefbehandeling gebeld om het effect van de behandeling te bespreken. Het is belangrijk dat u na de behandeling bijhoudt wat er met uw pijnklachten gebeurt. Dit kan door middel van het evaluatieformulier dat u van de verpleegkundige krijgt.

 

Als de pijn inderdaad 2 keer is vermindert na de medicamenteuze proefbehandeling, volgt de definitieve behandeling. Hiervoor maken we een nieuwe afspraak met u. Het effect van de warmtebehandeling kan pas na 6 weken tot 3 maanden worden beoordeeld.

Deze website maakt gebruik van cookies
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Meer informatie
 • Essentieel
Contact
Ziekenhuis Tjongerschans Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen
0513 - 685 685
Polikliniek Lemmer Van Rijgersmapark 1
8531 JA Lemmer
0514 - 568 200
Orthoradius, locatie Sportstad Abe Lenstraboulevard 23B
8448 JA Heerenveen
0513 - 685 335
Polikliniek Steenwijk Mr. Zigher ter Steghestraat 9
8331 KG Steenwijk
0513 - 685 245
De Werf Sluisdijk 30
8501 BZ Joure
0513 - 685 819