Barbotage

Gewrichtsklachten kunnen veroorzaakt worden door kalkafzettingen. Met een barbotage behandeling kunnen we deze kalkafzettingen opsporen en oplossen. Een barbotage behandeling vindt plaats in de interventiekamer op de afdeling Radiologie.

Voorbereiding

U hoeft zich niet speciaal voor te bereiden op dit onderzoek. Bespreek het wel met uw arts als u zwanger bent. Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Ook dan is het belangrijk dat u dit overlegt met uw arts.

Hoe verloopt de behandeling?

Tijdens de behandeling ligt u op een behandeltafel. Met behulp van echografie bepaalt de radioloog of radiodiagnostisch laborant de grootte en de plaats van de kalkafzetting. Uw huid wordt eerst schoongemaakt en ontsmet. Daarna krijgt u met een prik een verdoving.

Onder echogeleiding worden de kalkafzettingen aangeprikt en zo mogelijk uitgespoeld. Door het aanprikken en spoelen brengen we de genezing van de pees (pezen) op gang. Hierdoor verdwijnen op termijn de pijnklachten. Na de barbotage maken we nog een röntgenfoto.