Oogheelkunde

Op de afdeling Oogheelkunde wordt u onderzocht en behandeld op aandoeningen van het oog en alles wat daarbij hoort. U komt op deze afdeling wanneer u bijvoorbeeld een oogontsteking heeft, speciale implantlenzen krijgt tegen staar, last heeft van droge ogen of bij een verstopping van de traanwegen.

Bij de oogarts
Bij uw eerste bezoek aan de oogarts wordt het hele oog onderzocht. U krijgt eerst een aantal metingen en soms ook enkele onderzoeken, zoals een gezichtsveldonderzoek. Vaak wordt u eerst gezien door een Technisch Oogheelkundig Assistent (TOA), een optometrist of orthoptist en pas daarna door de oogarts.

Oogdruppels
U krijgt meestal oogdruppels toegediend, die uw pupillen verwijden. Het inwerken van deze druppels duurt minimaal 30 minuten. Door het toedienen van deze oogdruppels kunt u absoluut niet zelf autorijden. Reis met het openbaar vervoer of neem iemand mee naar uw afspraak.

Bij de physician assistant
De physician assistant, kortweg PA genoemd, beschikt over brede medische kennis en vaardigheden. De PA is een medisch professional die de oogarts ondersteunt door zelfstandig bepaalde medische taken over te nemen. Ook het verrichten van medisch technische handelingen behoort tot de taak van de PA.

Bij de optometrist
De optometrist is een paramedicus waarbij u terecht kan als:

 • u klachten heeft met het zien. Een optometrist kan beoordelen of u een brilsterkte nodig heeft of dat er sprake is van een oogprobleem waarbij een bril of contactlenzen geen oplossing bieden;
 • u een bepaalde aandoening heeft of er aandoeningen in uw familie voorkomen, waarbij u risico loopt op oogproblemen.

Wanneer u een afspraak maakt met een optometrist zal deze een oogonderzoek uitvoeren om eventuele afwijkingen op te sporen. Het onderzoek bestaat onder andere uit:

 • het meten van de gezichtsscherpte en waar nodig een oogmeting voor een bril of lenzen;
 • het meten van de oogdruk;
 • een onderzoek naar de gezondheid van de ogen zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant van de ogen.

Het is mogelijk de optometrist uw ogen onderzoekt bij:

 • wazig zien
 • hoofdpijn
 • controle na een staaroperatie
 • droge macula degeneratie
 • diabetes mellitus
 • glaucoom of als glaucoom in de familie voorkomt

Meer informatie is te vinden op www.optometrie.nl.

Bij de orthoptist
De orthoptist is een paramedicus die zich bezighoudt met een specifiek gedeelte van de oogheelkunde. De orthoptist onderzoekt en behandelt:

 • de ontwikkeling van het zien
 • scheelzien
 • brilafwijkingen
 • dubbelzien
 • hoofdpijn en/of leesklachten 

Kinderen krijgen tijdens het eerste onderzoek oogdruppels toegediend, waardoor de pupillen wijd worden. Het kind kan een dag last hebben van wazig zien en fel licht.

Meer informatie is te vinden op www.orthoptie.nl.

Havinga J.,

Jannemieh Havinga oogheelkunde
Functie
Orthoptist