Immunotherapie

Immunotherapie gaat uit van het idee dat medicijnen het afweersysteem gericht sterker kunnen maken. Dit gebeurt met behulp van eiwitten die uw lichaam zelf ook aanmaakt. Deze moeten ervoor zorgen dat uw afweer groeit en de kanker herkent, aanvalt en vernietigt.

Soms krijgt u antilichamen die buiten uw lichaam zijn nagemaakt. Dit zijn ‘monoklonale antilichamen’. Zij activeren uw immuunsysteem niet, maar vallen de kankercellen direct aan. Ze herkennen kankercellen, hechten zich eraan en vernietigen ze.

Wanneer krijgt u immunotherapie?

De immunotherapie of monoklonale antilichamen zijn vaak een aanvulling op uw behandeling met als doel u te genezen. Heeft u uitzaaiingen? Dan kan de therapie uw klachten verminderen of de ziekte tijdelijk remmen. Niet elke vorm van kanker is geschikt voor deze therapie.

Waar en hoe krijgt u immunotherapie?

U krijgt deze therapie op ons dagcentrum, tenzij u hiervoor wordt opgenomen. Dan krijgt u de medicijnen op de verpleegafdeling. Soms kunt u ze thuis innemen of zelf toedienen. Hoe lang de behandeling duurt en hoe de medicijnen worden toegediend hangt af van het soort kanker dat u heeft. Meestal krijgt u een injectie net onder de huid.

Behandeling met monoklonale antilichamen, hoe gaat dat?

Om te bepalen of uw tumor geschikt is voor deze behandeling, onderzoekt de patholoog een stukje weefsel van de tumor. Hoe lang de behandeling duurt en hoe de medicijnen worden toegediend, hangt af van het antilichaam dat u krijgt toegediend. U krijgt eens per 1, 2 of 3 weken medicijnen via een infuus of injectie. De eerste dosering is meestal wat hoger en duurt wat langer. De arts of verpleegkundige houdt tijdens de toediening goed in de gaten of u geen allergische reactie heeft. Als alles tijdens de eerste behandeling goed gaat, dan zijn de vervolgbehandelingen korter.

Hoe lang moet u doorgaan met deze behandeling?

De behandeling kan een aantal weken tot een aantal jaren duren.

Wat zijn de bijwerkingen?

Net als bij andere intensieve behandelmethoden kunt u ook bij deze therapie last krijgen van bijwerkingen. Hoeveel last u daarvan zult hebben en hoe ernstig de bijwerkingen zijn, verschilt per persoon. Het hangt ook af van een groot aantal factoren. Mogelijke klachten zijn:

  • Een grieperig gevoel;
  • Koorts;
  • Misselijkheid.

Bijwerkingen hangen af van het soort kanker dat u heeft en of u ook andere geneesmiddelen krijgt. Praat hierover met uw arts of verpleegkundig specialist. Zij informeren u en geven adviezen om de bijwerkingen te beperken.