Parkinson

Mensen met een neurologisch chronisch progressief ziektebeeld zoals Parkinson krijgen vaak te maken met voortdurende veranderingen en beperkingen. Bovendien is het niet altijd duidelijk welke regelingen en vergoedingen er allemaal zijn. Goede begeleiding en ondersteuning is dan heel belangrijk. Vooral omdat de zorg steeds vaker thuis plaatsvindt.

Wat kan de verpleegkundig consulent voor u doen?

De verpleegkundig consulent geeft adviezen, informatie, begeleiding en ondersteuning gericht op uw persoonlijke situatie. De verpleegkundig consulent en uw neuroloog werken hierin samen. De verpleegkundig consulent bespreekt met u al die onderwerpen die op een bepaald moment tijdens het ziekteproces voor u van belang kunnen zijn. Deze onderwerpen zijn bijvoorbeeld:

 • Aanvullende informatie en voorlichting op het (diagnose)gesprek van de arts;
 • Lichamelijke klachten en beperkingen zoals krachtsvermindering, tremoren, incontinentie;
 • Medicijngebruik: werking en de bijwerkingen;
 • Het emotioneel en psychisch functioneren;
 • Het sociaal functioneren;
 • Ondersteuning aan naasten / mantelzorgers;
 • Hulpmiddelen en aanpassingen thuis;
 • Werk en tijdsbesteding;
 • Advies op gebied van hulpverlening, thuiszorg, wet- en regelgeving;
 • Patiëntenverenigingen en hun activiteiten in de regio;
 • Mogelijkheden voor vervoer.
 • Hoe komt u in contact met de verpleegkundig consulent neurologie?
 • Bezoek aan consulent

Hoe komt u in contact met de verpleegkundig consulent neurologie?
Bezoek aan consulent
De verpleegkundig consulent heeft spreekuur op dinsdag en donderdag. Voor een afspraak kunt u bellen met het afsprakenbureau in de Tjongerschans. Het telefoonnummer is 0513 - 685 600. U kunt vragen naar het secretariaat van de polikliniek neurologie.

Telefonisch gesprek
De verpleegkundig consulent heeft op dinsdag en donderdag telefonisch spreekuur van 11.00 – 12.00 uur via telefoonnummer 0513 – 685 523.

E-mail
U kunt ook een (niet dringende) vraag stellen aan de verpleegkundig consulent via de mail. Houdt u er rekening mee dat antwoord even op zich kan laten wachten omdat de verpleegkundig consulent alleen op dinsdag en donderdag aanwezig is. Het e-mailadres is msparkinsonvpk@tjongerschans.nl.