Hersentumor

Een hersentumor veroorzaakt een storing in een van de hersengedeeltes. Dit kan de volgende klachten veroorzaken:

  • epileptische insulten (toevallen);
  • spraakstoornissen;
  • uitval van arm en/of been;
  • visusklachten (bv dubbelzien, wazig zien, uitval van een gezichtsveld etc.);
  • hoofdpijn/ verwardheid/ concentratiestoornis/ gedragsverandering/ vermoeidheid.

Herkent u deze klachten en bent u voor nader onderzoek doorgestuurd naar onze afdeling neurologie? Dan leest u op deze pagina alles over over wat er allemaal gebeurt totdat u overgaat naar het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) voor verdere behandeling.

Naar aanleiding van uw klachten doen we eerst aanvullend onderzoek in de vorm van een CT-scan en/of een MRI-scan. Eventueel maken we ook een EEG (hersenfilm, meestal bij epileptische insulten). Met de resultaten van deze onderzoeken kunnen we nagaan of u een gezwel (= tumor) in de hersenen hebt.

Er bestaan verschillende soorten hersentumoren, waarbij de gliomen de meest voorkomende hersentumoren bij volwassen mensen zijn. Voor uw behandeling moeten we eerst weten om wat voor soort tumor het gaat. Uw neuroloog neemt contact op met de neurochirurgen van het UMCG. Deze overleggen met hun team of u in aanmerking komt voor een hersenoperatie (craniotomie) of dat er een biopsie (verwijderen van een stukje tumorweefsel voor verder onderzoek) wordt gedaan. Pas wanneer de uitslag van het weefselonderzoek bekend is, kan een definitieve diagnose worden gesteld. De behandeling wordt hier op afgestemd.

Wachttijd tot opname UMCG

In de meeste gevallen gaat u niet meteen over naar het UMCG. Over het algemeen is er een gemiddelde wachttijd, afhankelijk van meerdere factoren, van maximaal een aantal weken. Als het vertrouwd is, zal uw behandelende neuroloog u in de tussentijd naar huis sturen. Uw huisarts wordt nauwkeurig over uw situatie en ziektebeeld door de neuroloog ingelicht.

Soms zijn de lichamelijke klachten zo ernstig dat de neuroloog ervoor kiest om u op afdeling BGB-neurologie op te nemen. De neuroloog kan u dan eerst met medicijnen behandelen in de hoop dat de klachten verminderen.

Klachten die meteen behandeld (moeten) worden

De klachten van een hersentumor hangen samen met de groei van de tumor en met de plaats waar de tumor groeit. Toename van druk in het hoofd is een klacht die veroorzaakt wordt door tumorgroei of door vochtophoping rondom de tumor in het hersenweefsel (hersenoedeem). Kenmerken hiervan zijn hoofdpijn, misselijkheid, wazig zien en soms ook verwardheid en sufheid. Is er sprake van een hersenoedeem of een te hoge druk, dan start de neuroloog vaak met medicijnen (dexamethason) om de hersendruk te verlagen. In de meeste gevallen verminderen de verschijnselen binnen enkele dagen.

U kunt ook last hebben van epileptische aanvallen. Dit kan variëren van spiertrekkingen in arm en been tot ernstige toevallen. Dit gebeurt door overprikkeling in de hersenen. Uw neuroloog zal u dan instellen met anti-epileptica om verdere epileptische insulten te voorkomen.

Tot slot

Een hersentumor is een ernstige diagnose en komt bij u en uw naasten hard aan. U en uw familie hebben veel vragen en zorgen over de behandeling, de prognose en uw toekomst. Ook de wachttijd tot de verdere behandeling in het UMCG is moeilijk. U weet dat er iets in uw hoofd groeit wat daar niet hoort en wilt het liefst dat er onmiddellijk actie genomen wordt.

Het is belangrijk, dat u weet waar u terecht kunt als er problemen zijn. Als er geen toename van klachten is, kan een wachttijd geen kwaad. Bij verergering van klachten of bijkomende klachten neemt u contact op met uw behandelend neuroloog. Tijdens kantoortijden kan dit via de polikliniek neurologie. Buiten kantoortijden belt u de dokterswacht en overlegt u met de dienstdoende neuroloog.

Heeft u behoefte om met iemand over uw zorgen en angsten te praten? Dan kan het helpen om maatschappelijk werk of de geestelijke verzorger in te schakelen. Tijdens een opname op de afdeling BGB-neurologie kunnen onze verpleegkundigen dit regelen. Als u thuis verblijft, kunt u hierover contact opnemen met uw huisarts.

Voor het team neurologie van het ziekenhuis Tjongerschans is het belangrijk dat u weet dat u altijd met uw vragen bij ons terecht kunt. Wij doen ons uiterste best om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en u met onze adviezen verder te helpen.

Ook op internet is veel informatie te vinden over deze aandoening. Een betrouwbare website is www.hersentumor.nl