Neurologie

Het specialisme neurologie houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van ziekten van de hersenen, het ruggenmerg en het perifere zenuwstelsel. Patiënten die naar de afdeling neurologie worden doorverwezen, kunnen uiteenlopende klachten hebben zoals hoofdpijn, tintelingen, dubbelzien, uitstralende pijn in benen of armen, duizeligheid, slaapproblemen, problemen met het geheugen, taal- en spraakstoornissen, loop- en bewegingsstoornissen, spierzwakte of verlammingsverschijnselen.

Wat doet de neuroloog?
Het vakgebied van de neuroloog heeft de afgelopen jaren grote veranderingen doorgemaakt. Als gevolg van ontwikkelingen op het gebied van radiologie (CT- en MRI-scan) zijn de diagnostische mogelijkheden sterk verbeterd. De acute beroertezorg (CVA-zorg) is ook sterk verbeterd en betreft een groot en belangrijk onderdeel van de klinische zorg. Daarnaast zijn veel chronische ziekten, waar vroeger helemaal geen behandeling voor bestond, nu beter te behandelen. Dit geldt voor ziekten als MS, epilepsie en de ziekte van Parkinson.

Specialismen gebundeld
De neurologen van Tjongerschans beoefenen de neurologie in de volle breedte, maar hebben ieder ook hun eigen specialisme. Aan de hand van uw klachten kan de neuroloog met diverse onderzoeken een diagnose stellen. Naast lichamelijk onderzoek kan dat ook een echo, CT-scan of MRI-scan zijn. Na de diagnose bespreekt de neuroloog met u wat de behandelmogelijkheden zijn. Expertise in het vakgebied neurologie is in de volle omvang beschikbaar en veel patiënten kunnen in ons ziekenhuis voor behandeling terecht.

Gespecialiseerde verpleegkundigen
Binnen ons ziekenhuis werken gespecialiseerde verpleegkundigen voor patiënten met multiple sclerose, de ziekte van Parkinson, cerebrovasculair accident (CVA) en niet aangeboren hersenletsel (HAH). Ook beschikken verpleegkundigen over expertise op het gebied van slaapstoornissen en de toepassing van botulinetoxine bij bewegingsstoornissen.

Contact met uw zorgverlener via de app BeterDichtbij  
Onze polikliniek gebruikt de app BeterDichtbij voor makkelijk en veilig contact bij niet spoedeisende vragen. Klik hier voor meer informatie.

Groot-Miedema A., de

Alie de Groot
Functie
CVA/NAH verpleegkundige