Dementie

Wanneer de klinisch geriater bij u de diagnose dementie heeft vastgesteld en u inmiddels bent gestart met medicatie voor deze ziekte, komt u bij onze dementiebehandelpoli. Hier komt u elk half jaar op het spreekuur, afwisselend voor een afspraak met onze gespecialiseerde verpleegkundige en onze klinisch geriater.

De verpleegkundige, gespecialiseerd in zorg voor ouderen, begeleidt u onder andere bij het gebruik van de medicatie en geeft u begeleiding en ondersteuning bij het omgaan met de dementie. U wordt op het spreekuur verwacht samen met bijvoorbeeld uw partner, familie of een goede bekende (maximaal 2 personen).

Dit neemt u mee naar het spreekuur:

  • Uw ponsplaatje;
  • Uw bril en/of gehoorapparaat;
  • Uw medicijnkaart;
  • Vragenlijsten als u die bij het vorig bezoek heeft gekregen.

Waar is de dementiebehandelpoli?

U kunt zich melden op de polikliniek geriatrie.