CVA

De letters CVA staan voor cerebrovasculair accident. Hiermee bedoelen we een probleem in de bloedvaten van de hersenen. Dit kan worden veroorzaakt door een bloeding of een bloedvatafsluiting.

De acute behandeling van het herseninfarct (beroerte of CVA) is sterk verbeterd. Er kan een zogenaamde trombolysebehandeling plaatsvinden via het infuus Dit kan in Tjongerschans worden uitgevoerd. Een deel van de patiënten komt - vaak aansluitend op de behandeling via het infuus - in aanmerking voor een soort dotterprocedure (intra-arteriële trombectomie), zij worden hiervoor overgeplaatst naar het UMCG.