Carpal Tunnel Syndroom

Carpal tunnel syndroom is een afwijking in uw pols die wordt veroorzaakt door een ingeklemde zenuw. In uw pols is een ruimte aanwezig die ‘carpal tunnel’ wordt genoemd. Hierin bevinden zich de medianuszenuw en negen pezen die vanuit de onderarm doorlopen naar de hand. Een carpal tunnel syndroom ontstaat wanneer de druk in deze tunnel plaatselijk toeneemt door een zwelling op een gevoelige zenuw. Wanneer de druk groot genoeg wordt, ontstaat er een beschadiging in de zenuwvezels. Dit veroorzaakt een doof gevoel, prikkelingen en/of pijn in uw arm, hand en vingers.

Waardoor wordt carpal tunnel syndroom veroorzaakt?

We zien carpal tunnel syndroom meestal bij vrouwen en vaak zonder duidelijke oorzaak. Mogelijke oorzaken kunnen zijn:

  • Overbelasting van de hand;
  • Verplaatste stukjes bot, breuken en artritis (ontsteking van het gewricht), al is dit zeldzaam;
  • Vochtophoping tijdens de zwangerschap;
  • Bepaalde ziektes, zoals te traag werkende schildklier, reuma en diabetes.

Klachten

De symptomen van het carpal tunnel syndroom zijn meestal pijn, doofheid, prikkelen of een combinatie van deze drie in één of beide handen. De doofheid en het prikkelen ontstaan meestal in de duim, wijs  en middelvinger en soms ringvingers. Waarschijnlijk voelt u deze klachten vooral 's nachts, maar ze kunnen ook ontstaan bij dagelijkse activiteit zoals autorijden of krant lezen.

Sommige patiënten kunnen minder goed grijpen en laten bepaalde dingen vallen. In ernstige gevallen ontstaat er een onherstelbaar gevoelsverlies en de spieren in de bal van de duim verdwijnen (tenar atrofie).

Diagnose

Het is voor een arts belangrijk om te weten wat uw klachten precies zijn, of u ooit letsel aan uw handen heeft gehad (bijvoorbeeld door een ongeval) en hoe u uw handen de laatste jaren heeft gebruikt. Soms is een röntgenfoto nodig om oorzaken zoals artritis of een oude fractuur uit te sluiten. Ook is nog al eens laboratoriumonderzoek nodig om te zien of bepaalde ziektes, zoals schildklierafwijkingen, aanwezig zijn.

Onderzoek door de neuroloog en een zenuwgeleidingsonderzoek (elektromyograaf = E.M.G.) is absoluut noodzakelijk. Enerzijds om de diagnose te bevestigen, anderzijds om te zien of er niet elders een druk op de zenuw aanwezig is zoals bijvoorbeeld in de onderarm, schouder of nek.

Behandeling

Eerst proberen we de klachten te behandelen zonder een operatie. Het vermijden van overbelasting of het fixeren van het gewricht in een bepaalde houding kan de zwelling doen verdwijnen, waardoor er meer ruimte ontstaat voor de zenuw. De nachtelijke pijn kan verdwijnen door ’s nachts een 

spalkje te dragen. Ook kunnen bepaalde medicijnen (tabletten) worden gegeven of injecties in de carpal tunnel worden toegediend die de klachten verminderen doordat ze de zwelling in de carpal tunnel wegnemen.

Bij zeer forse aanhoudende klachten is een operatie nodig om de carpal tunnel te vergroten om zo de druk te verminderen. Deze operatie gebeurt vrijwel altijd onder plaatselijke verdoving in de pols en de hand. Na de operatie kunt u vrijwel direct naar huis en na enkele dagen kunt u uw hand weer voor kleine dingen gebruiken.

Een aantal patiënten kan via een zogenaamde kijkoperatie worden geholpen (endoscopische tunnel decompressie).

Uw orthopedisch chirurg zal met u bespreken voor welke methode hij kiest. Over het algemeen heeft een operatie bij meer dan 90 procent van de gevallen een goed resultaat.

Tot slot

Na de operatie kunt u een vervelend gevoel ervaren rondom de operatiewond. Dit kan soms wel weken tot maanden duren. De doofheid en vooral het prikkelen verdwijnen meestal snel. Het kan maanden duren voordat de kracht in de hand en de pols tot normale proporties terugkeert.

Af en toe blijven de klachten, ondanks operatie, voortbestaan. Als u uw pols na de behandeling opnieuw overbelast, kunnen de klachten terugkeren.