Afasie

Afasie is een taalstoornis waarbij het begrijpen, spreken, lezen en schrijven in meer of mindere mate problemen geeft. Hierdoor kan communiceren moeilijk zijn, waardoor u niet meer goed kunt vertellen wat u wilt of wat er is gebeurd. Afasie wordt behandeld door de logopedist.

Communicatiehulpmiddel

Een hulpmiddel bij Afasie is een schrift of logboek waarin familieleden, mantelzorgers en bijvoorbeeld therapeuten die op bezoek zijn geweest opschrijven wat er tijdens het bezoek is gedaan en besproken. Zo kan het schrift tijdens een gesprek als communicatiemiddel worden gebruikt, met als belangrijkste doel om het praten wat gemakkelijker te maken. Het is niet de bedoeling dat het schrift wordt ingezet voor vragen aan de arts of verplegend personeel.