Neurologie

Het specialisme neurologie houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van ziekten van de hersenen, het ruggenmerg en het perifere zenuwstelsel. Patiënten die naar de afdeling neurologie worden doorverwezen, kunnen uiteenlopende klachten hebben zoals hoofdpijn, tintelingen, dubbelzien, uitstralende pijn in benen of armen, duizeligheid, slaapproblemen, problemen met het geheugen, taal- en spraakstoornissen, loop- en bewegingsstoornissen, spierzwakte of verlammingsverschijnselen.

Wat doet de neuroloog?
Het vakgebied van de neuroloog heeft de afgelopen jaren grote veranderingen doorgemaakt. Als gevolg van ontwikkelingen op het gebied van radiologie (CT- en MRI-scan) zijn de diagnostische mogelijkheden sterk verbeterd. De acute beroertezorg (CVA-zorg) is ook sterk verbeterd en betreft een groot en belangrijk onderdeel van de klinische zorg. Daarnaast zijn veel chronische ziekten, waar vroeger helemaal geen behandeling voor bestond, nu beter te behandelen. Dit geldt voor ziekten als MS, epilepsie en de ziekte van Parkinson.

Specialismen gebundeld
De neurologen van Tjongerschans beoefenen de neurologie in de volle breedte, maar hebben ieder ook hun eigen specialisme. Aan de hand van uw klachten kan de neuroloog met diverse onderzoeken een diagnose stellen. Naast lichamelijk onderzoek kan dat ook een echo, CT-scan of MRI-scan zijn. Na de diagnose bespreekt de neuroloog met u wat de behandelmogelijkheden zijn. Expertise in het vakgebied neurologie is in de volle omvang beschikbaar en veel patiënten kunnen in ons ziekenhuis voor behandeling terecht.

Gespecialiseerde verpleegkundigen
Binnen ons ziekenhuis werken gespecialiseerde verpleegkundigen voor patiënten met multiple sclerose, de ziekte van Parkinson, cerebrovasculair accident (CVA) en niet aangeboren hersenletsel (HAH). Ook beschikken verpleegkundigen over expertise op het gebied van slaapstoornissen en de toepassing van botulinetoxine bij bewegingsstoornissen.

Contact met uw zorgverlener via de app BeterDichtbij  
Onze polikliniek gebruikt de app BeterDichtbij voor makkelijk en veilig contact bij niet spoedeisende vragen. Klik hier voor meer informatie.

Algemene afdeling

Op de algemene afdeling worden patiënten opgenomen voor onderzoeken en behandelingen van meer complexe ziektebeelden. Op de afdeling is een physician assistant (in opleiding) werkzaam, die de dagelijkse gang van zaken regelt en met u bespreekt. Daarnaast is één van de neurologen verantwoordelijk voor uw medisch beleid.

 

Brain Care-unit

Voor patiënten met een hersenaandoening is rust en gespecialiseerde verpleging noodzakelijk. De Brain Care-unit van Tjongerschans is hierin gespecialiseerd. Patiënten worden hier continu in de gaten gehouden, waarbij verpleegkundigen doorlopend de belangrijkste lichamelijke functies, waaronder hartslag, bloeddruk, ademhaling, lichaamstemperatuur en het zuurstofgehalte in het bloed worden gemeten. Daarnaast houden verpleegkundigen ook het bewustzijn, de slik- en spraakmogelijkheden en de blaasfunctie in de gaten. Na enkele dagen is deze intensieve controle meestal niet meer nodig en kunt u als patiënt op een andere verpleegkamer op de afdeling verblijven.

 

Onderzoeken

Bij de opname heeft u als patiënt een gesprek met de neuroloog. In dit gesprek worden de mogelijke oorzaken van de beroerte, uw huidige toestand en de verwachtingen besproken. Mogelijk wordt een aantal onderzoeken gedaan, zoals een vaatonderzoek, bloedonderzoek en onderzoek naar de hartfunctie. Na enkele dagen kunnen de eerste resultaten van onderzoeken bekend zijn. U en uw naaste(n) krijgen dan een vervolggesprek met de neuroloog of physician assistant. Dit gesprek gaat over de mogelijke oorzaken, uw huidige toestand, uitslagen van onderzoeken, verwachtingen op korte en langere termijn en de mogelijkheden na ontslag.

 

Verblijf op de afdeling

Tijdens het verblijf op de Brain Care-unit krijgt u als patiënt, naast de verpleging, te maken met verschillende disciplines die betrokken zijn bij uw verzorging en behandeling. Dit kunnen zijn de neuroloog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, CVA-verpleegkundige, indien gewenst de maatschappelijk werker of geestelijke verzorger en andere specialisten. Alle betrokken medewerkers voeren ook geregeld samen overleg over uw situatie. Dit noemen we het multidisciplinair overleg.

 

Dagbehandeling

Op de dagbehandeling worden patiënten kortdurend opgenomen voor behandelingen. Bijvoorbeeld voor het toedienen van medicatie via het infuus. Maar ook onderzoeken zoals lumbaalpuncties worden uitgevoerd op de dagbehandeling.

 

Slaapwaakcentrum

De behandeling van slaapstoornissen is een speerpunt voor Tjongerschans. In het slaapwaakcentrum werken verschillende disciplines samen, waaronder neurologie, longgeneeskunde, KNO, kaakchirurgie, cardiologie, psychologie en kindergeneeskunde. Samenwerking op al deze terreinen zorgt ervoor dat de problemen van patiënten met slaapstoornissen adequaat kunnen worden aangepakt. Voor het stellen van de juiste diagnose kunnen diverse onderzoeken worden uitgevoerd. Afhankelijk van het klachtenpatroon wordt bepaald welke onderzoeken nodig zijn. Sommige onderzoeken moeten in de nachtelijke uren worden uitgevoerd. Dit kan veelal in uw eigen thuissituatie. Soms is overnachting in ons slaapwaakcentrum nodig.

 

De best mogelijke zorgervaring

Wij staan dag en nacht voor u klaar