Ranula

Een ranula is een slijmcyste aan de ondertongspeekselklier (glandula sublingualis). Een cyste is een ophoping van vocht. Deze cyste zit onder uw tong en is vaak een blauwige, transparant doorschemerende en pijnloze zwelling. Een ranula is altijd goedaardig. Een andere naam voor een ranula is kikkergezwel. Dat komt omdat de zwelling eruit ziet als de zwelling in de hals bij kikkers.

Behandeling

Een ranula moeten we operatief verwijderen. Tijdens deze operatie halen we de slijmcyste en soms de daaraan verbonden ondertongspeekselklier weg. Het verwijderde weefsel wordt door de patholoog onderzocht om de diagnose van een ranula te bevestigen.

Als u voor de operatie een infectie van de ranula heeft, moet deze eerst genezen. We stellen de operatie uit tot de ranula weer helemaal tot rust gekomen is. U wordt via uw mond geopereerd.

Risico's en mogelijke complicaties

Net als aan iedere operatie zijn ook aan deze operatie risico’s verbonden. Mogelijke complicaties zijn:

Nabloeding;
Hiervan is sprake als er veel bloed via de wonddrain afloopt of als het operatiegebied dikker wordt. Meestal moeten we de wond dan opnieuw onder verdoving openen om een nog bloedend bloedvat dicht te maken. De kans op een nabloeding is ongeveer 1 procent.

Ontsteking van de wond;
Soms blijft het wondgebied pijn doen. Of het wondgebied zwelt op en doet pijn. De huid rond uw wond is dan vaak rood. Neem in dat geval contact op met uw KNO-arts. Als de wond inderdaad geïnfecteerd is, krijgt u meestal antibiotica.

Zenuwuitval;
Uw speekselklier is nauw verbonden met een zenuw die de gevoeligheid en smaak (nervus lingualis) van de tong verzorgt . Het is mogelijk dat deze zenuw beschadigd raakt. U krijgt dan last van een dof of veranderd gevoel, een veranderde smaak van uw tong. De kans op zenuwuitval is heel klein.

Recidief;
Recidief betekent terugkomen van klachten. De kans dat uw klachten na deze operatie terugkomen is heel klein. Toch komt het af en toe voor. Als dat het geval is, kijken we wat de beste behandeling is. Het kan zijn dat we besluiten dezelfde operatie nog een keer te doen.