Candidiasis

Candidiasis (candidose) is een infectie die wordt veroorzaakt door gisten van het geslacht Candida, in het bijzonder Candida albicans.

Candida is onder normale omstandigheden aanwezig op uw huid, in uw darmkanaal en vaak in de vagina. Meestal veroorzaakt Candida in deze gebieden geen problemen. Soms kan de schimmel echter infectie van de huid, het mondslijmvlies en/of de vagina veroorzaken. Dergelijke infecties kunnen zich bij mensen met een gezond afweersysteem ontwikkelen, maar ze komen vaker of langduriger voor bij mensen met diabetes mellitus, kanker of aids en bij zwangere vrouwen. U loopt ook een verhoogd risico op candidiasis als u antibiotica heeft gekregen, omdat antibiotica de bacteriën vernietigt die normaal in competitie met Candida leven, waardoor de schimmel ongecontroleerd kan groeien.

Sommige mensen, voornamelijk degenen met een verminderde afweer, ontwikkelen candidiasis die zich via het bloed naar andere delen van het lichaam verspreidt.

Symptomen en diagnose

Infectie van de mond (mondspruw of acute necrotiserende gingivitis) veroorzaakt het ontstaan van crèmeachtige witte pijnlijke plekken in uw mond. Huidinfecties kunnen een branderige uitslag veroorzaken. Plekken in uw slokdarm veroorzaken pijn bij het slikken.

Ernstiger infecties, zoals die van de hartkleppen, kunnen koorts, een hartgeruis en miltvergroting veroorzaken. Een infectie van het netvlies en delen in het oog kunnen blindheid veroorzaken. Een infectie van het bloed (candidasepsis) of een nier kan koorts, bloeddrukdaling (shock) en een afname van de urineproductie veroorzaken.

Veel Candida-infecties zijn duidelijk te herkennen aan de symptomen. Om de diagnose te bevestigen moeten de gistcellen echter in een huiduitstrijk onder een microscoop worden geïdentificeerd. Kweken van bloed of hersenvocht kunnen ook de aanwezigheid van de schimmel aantonen.

Prognose en behandeling

Candidiasis die alleen op de huid of in de mond of vagina optreedt, kunt u behandelen met antischimmelmiddelen die u rechtstreeks op het geïnfecteerde gebied aanbrengt (bijvoorbeeld clotrimazol en nystatine). Een arts kan orale toediening van het antischimmelmiddel fluconazol voorschrijven.

Candidiasis die zich door uw gehele lichaam heeft verspreid, is een ernstige, progressieve en potentieel dodelijke infectie die in het verleden meestal met intraveneuze amfotericine B werd behandeld. Nieuwe mogelijkheden zijn: fluconazol, caspofungine en voriconazol, al moeten we met de meeste van deze geneesmiddelen nog ervaring opgebouwen.

Bepaalde medische aandoeningen, zoals diabetes mellitus, kunnen candidiasis verergeren. Bij mensen met diabetes mellitus draagt goede controle van de bloedglucosespiegel bij aan genezing van de infectie.