Kosten en tarieven

Bij verwijzing door de specialist

Er wordt geen aparte factuur naar uw zorgverzekeraar verstuurd. Er zijn voor u dus geen bijkomende kosten wanneer u bij de afdeling Medische psychologie in behandeling bent.

Bij verwijzing door de huisarts

Uw huisarts kan u voor psychologische hulp in de basis-ggz rechtstreeks naar onze afdeling verwijzen; dit is  alleen mogelijk voor volwassen patiënten (ouder dan 18 jaar). U heeft vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de basis-ggz en gespecialiseerde ggz. De vergoeding van hulp door een psycholoog valt onder het verplicht eigen risico. Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars een contract; neemt u contact op met uw zorgverzekeraar om te informeren of de behandeling bij Medische psychologie wordt vergoed.