Medische Psychologie

Op de afdeling Medische Psychologie werken psychologen die gespecialiseerd zijn in de relatie tussen lichamelijke klachten, emoties en gedrag. Ook de relatie tussen gedrag en hersenfuncties behoort tot het werkgebied. Het team bestaat uit GZ-psychologen (gezondheidszorgpsycholoog volgens artikel 3 wet BIG), een klinisch psycholoog, psychodiagnostisch medewerkers en een secretaresse.

Hoe werken wij?
Na verwijzing door uw specialist of huisarts ontvangt u een schriftelijke uitnodiging voor een intakegesprek. Het intakegesprek bestaat uit één of twee gesprekken van ongeveer 60 minuten waarin we kennis met u maken en we uw klachten bespreken. U mag bij dit gesprek iemand meenemen. Aan het eind van de intake maken we afspraken over het vervolg. Dit kan bestaan uit een behandeling, psychologisch onderzoek en/of advisering.

Vertrouwelijke informatie
De psycholoog en de psychologisch medewerker hebben een beroepsgeheim. Een goede informatie-uitwisseling tussen uw behandelaars komt echter uw behandeling ten goede. Daarom nemen wij deel aan het elektronisch patiëntendossier (EPD) dat in het ziekenhuis wordt gebruikt. Het dossier van de medische psychologie is afgeschermd voor anderen. Wij vragen u vooraf schriftelijk toestemming te geven voor het uitwisselen van informatie met direct betrokken behandelaars. Inzage van patiëntgegevens in het EPD is alleen toegestaan voor direct bij de behandeling betrokken behandelaars en blijft beperkt tot de correspondentie (brieven). Andere delen van uw dossier bij medische psychologie blijven afgeschermd. U vindt de correspondentie (met twee weken vertraging) terug in uw patiëntenportaal via www.mijntjongerschans.nl.

Daas H., den

21 Hester den Daas GZ psycholoog
Functie
GZ-psycholoog
BIG-inschrijfnummer
89916329225