Routenummer MDL

Route polikliniek: 7

Route verpleegafdeling: 41