Gastro-duodenoscopie

Wat is een gastro-duodenoscopie?

Dit is een kijkonderzoek van de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm. Dit onderzoek vindt plaats met behulp van een flexibele slang, de endoscoop. Dit is een slang die kan buigen met een doorsnede van 12 millimeter. Op het uiteinde (de tip) bevinden zich twee kleine lampjes en een kleine videocamera waarmee de arts uw darmen kan bekijken via een beeldscherm.

Behandelingen en onderzoek met gastro-duodenoscopie

In sommige gevallen wordt een duodenoscopie uitgevoerd om een bloeding (bijvoorbeeld bij een maagzweer) te stelpen, een sonde te plaatsen of de slokdarm op te rekken.

Tijdens het onderzoek kunnen weefselmonsters genomen worden voor verder onderzoek (biopsie). Dit weefsel wordt vervolgens in het laboratorium onderzocht. Na ongeveer een week krijgt u de uitslag van de biopsie van uw arts.

Voorbereiden gastro-duodenoscopie:

  • Bespreek uw medicijngebruik en gezondheidssituatie met de specialist;
  • Het is belangrijk dat uw maag goed leeg is. U moet nuchter zijn voor de behandeling;
  • Losse gebitsdelen moeten worden uitgedaan. U krijgt een ring in de mond, om het bijten op de scoop te voorkomen;
  • Om het kokhalzen zoveel mogelijk tegen te gaan, wordt de keel verdoofd met een keelspray (Xylocaine®);
  • U moet uw bril afzetten.

Het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 3 minuten. Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzij op de onderzoeksbank. Doordat u de flexibele slang als het ware inslikt, komt deze makkelijk in de slokdarm terecht. De arts stuurt vanaf dit punt de endoscoop verder naar de maag. Door via de endoscoop lucht naar binnen te blazen, ontplooien slokdarm, maag en twaalfvingerige darm zich. Hierdoor kan het slijmvlies beter beoordeeld worden. Een gevolg hiervan kan zijn dat u moet "boeren".

Na een gastro-duodenoscopie

Het eerste uur na het onderzoek mag u, vanwege een grotere kans op verslikken, nog niet eten of drinken. Er kan na afloop van het onderzoek sprake zijn van keelpijn. Dit wordt veroorzaakt door het schuiven van de endoscoop. Deze pijn kan enkele dagen aanhouden en verdwijnt spontaan.