Mammapoli

Ontdekt u een knobbeltje in uw borst? Of is er bij het bevolkingsonderzoek een afwijking in uw borst gevonden? Dan verwijst uw huisarts u door naar de mammapoli. De mammapoli is gespecialiseerd in het onderzoeken van afwijkingen aan uw borst(en). Het woord 'mamma' is Latijn voor borst.

Samenwerking
Op de mammapoli werken verschillende specialisten en behandelaren samen. De assistente van de polikliniek chirurgie, de oncologisch chirurg, physician assistant (PA), radiolaborant, radioloog, casemanager (mamma/oncologieverpleegkundige), internist-oncoloog, patholoog en de radiotherapeut.

Eerste bezoek
U komt op de mammapoli bij de physician assistant of de oncologisch chirurg.  Een physician assistant is iemand die medische en medisch-ondersteunende handelingen van een arts overneemt. Daarnaast zijn er twee oncologisch chirurgen. Alle betrokken zorgprofessionals ziet u hieronder.

Wie doet wat?
De physician assistant of mammachirurg verricht lichamelijk onderzoek waarna u een mammografie (borstfoto) en eventueel direct of in tweede instantie een echografie met punctie zal ondergaan. Bij de punctie haalt de radioloog pijpjes weefsel uit uw borst, die de patholoog onderzoekt.

Vervolg
Na het onderzoek op de radiologie komt u terug op het spreekuur bij de physician assistant of oncologisch chirurg. Deze zal met u de uitslag van de mammografie en de eventuele vervolgstappen bespreken. Uitslagen van de punctie krijgt u binnen een week.

Goedaardige afwijking
Als de uitslag goedaardig blijkt zal u in de meest gevallen terug worden verwezen naar de huisarts of het bevolkingsonderzoek. In sommige gevallen is het advies om onder controle te blijven bij de mammapoli.

Borstkanker
Als de uitslag een voorstadium van borstkanker of borstkanker blijkt te zijn zal met u een behandelplan besproken worden. In sommige gevallen zijn verdere onderzoeken nodig voordat een behandelplan gemaakt kan worden.

Begeleiding
Wanneer bij u voorstadium van borstkanker of borstkanker geconstateerd is, krijgt u begeleiding van de casemanager (mamma/oncologieverpleegkundige). Bij de diagnose komt er veel op u en uw naasten af. Dit kan ingrijpend en emotioneel zijn. De casemanager begeleid u tijdens het gehele traject, zij zijn uw aanspreekpunt. Zij voorzien u van informatie, houden rekening met uw situatie en begeleiden u in het maken van belangrijke en ingrijpende keuzes. Op de mammapoli van Tjongerschans zijn drie casemanagers werkzaam.

Samenwerking Friese ziekenhuizen
Voor borstkankerzorg werken we samen met andere Friese ziekenhuizen. Samen hebben we afspraken gemaakt over de zorg voor patiënten met borstkanker. Alle uitslagen van uw onderzoek bespreken we wekelijks in een team van behandelaars van de ziekenhuizen in Drachten, Heerenveen, Sneek en het Radiotherapeutisch Instituut Friesland (RIF).

Borstkankerzorg in ziekenhuis Tjongerschans voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen op het gebied van borstkanker.

Kappers I.,

Ingrid Kappers
Functie
Chirurg
Aandachtsgebieden

Oncologische chirurgie

BIG-inschrijfnummer
09063791701