Longgeneeskunde

Het specialisme longgeneeskunde houdt zich bezig met onderzoek, behandeling en preventie van aandoeningen aan de luchtwegen, de longen, de longvliezen en de ademhaling tijdens de slaap. De longartsen van Tjongerschans behandelen alle voorkomende longziekten en hebben daarbij ieder hun eigen specialisatie. Het specialisme longgeneeskunde beschikt over een eigen polikliniek en een eigen afdeling longgeneeskunde. Meestal wordt u als patiënt doorverwezen naar de polikliniek door uw huisarts of een andere medisch specialist. Bijvoorbeeld wanneer u last heeft van astma, COPD of slaapapneu. Daarnaast kunt u de afdeling longgeneeskunde terechtkomen voor de behandeling van bijvoorbeeld longontstekingen, recidiverende luchtweginfecties, longembolieën, longfibrose, sarcoïdose en longkanker.

 

Samenwerking in provinciaal verband

De longartsen van Tjongerschans zijn onderdeel van de provinciale maatschap longartsen. Deze intensieve samenwerking tussen de Friese longartsen heeft geleid tot verdere specialisatie, samenwerking op het gebied van longrevalidatie en longkanker en samenwerking binnen de gehele zorgketen (transmurale zorg). Ook eenduidige informatievoorziening en de ontwikkeling van uniforme behandelprotocollen is een gevolg van de provinciale maatschap. Kijk voor meer informatie op http://www.frieselongartsen.nl

 

Verpleegkundig specialisten

Op de afdeling longgeneeskunde werken verpleegkundig specialisten die patiënten begeleiden in de zorg die zij nodig hebben. Zij doen dit zowel zelfstandig als in afstemming met de longartsen, afhankelijk van de zorg die nodig is en de specifieke situatie van de patiënt.

Behandelingen

De longspecialisten van Ziekenhuis Tjongerschans kunnen verschillende behandelingen uitvoeren om uw klachten te verhelpen of te verminderen.

  • Longreactivatie
  • Coachingtrajecten

 

 

Astmacheckpoli

De astmacheckpoli is bedoeld voor kinderen van 6 tot 18 jaar met luchtwegklachten, waarbij het onduidelijk is waar de klachten vandaan komen. In één ochtend of middag wordt uitgezocht of een kind astma heeft of waarom een al ingezette behandeling te weinig effect heeft. Deze aanpak is minder belastend voor het kind en de ouders, dan spreiding over verschillende afspraken. Bovendien is - in de meeste gevallen - na één dagdeel al duidelijkheid over de aandoening en de mogelijke behandeling.

 

Verloop van de dag

Het kind komt eerst bij de astmaconsulent. Zij neemt met ouders en kind de ingevulde vragenlijst door, neemt een verpleegkundige anamnese af en doet een tweetal longfunctieonderzoeken. Als het kind inhalatiemedicijnen (pufjes) gebruikt zal de astmaconsulent ook de inhalatietechniek controleren. Aansluitend gaan ouders en kind naar een kinderarts die aanvullende vragen stelt en onder andere een lichamelijk onderzoek zal doen. Afhankelijk van zijn bevindingen kan er nader onderzoek gedaan worden, zoals een longfoto of bloedonderzoek. Aan het einde van de ochtend/middag bespreekt de kinderarts de resultaten van de verschillende onderzoeken (ook de uitslag van de allergietest die door de huisarts is afgenomen) met ouders en  kind en wordt samen een behandelplan opgesteld. De astmaconsulent geeft (naar aanleiding van het besproken behandelplan) vervolgens een uitgebreide uitleg, instructie en voorlichting over het door de kinderarts gegeven behandelplan.

 

Uitkomsten en advies

De uitkomsten en (behandel)adviezen krijgen ouders en huisarts kort na het onderzoek schriftelijk toegestuurd of worden meegegeven. Zo nodig wordt er een vervolgafspraak gemaakt en worden andere specialisten ingeschakeld zoals een KNO-arts, fysiotherapeut, diëtiste. In principe worden de kinderen weer terugverwezen naar de huisarts. De kinderarts blijft behandelaar als er een hoge dosering inhalatiemedicatie gegeven moet worden en/of er veel klachten zijn, of een onstabiele situatie bestaat.

 

De best mogelijke zorgervaring Wij staan dag en nacht voor u klaar