Trommelvliesbuisjes

Hoe werkt ons oor?

Een oor is opgebouwd uit 3 delen: het uitwendig oor, het middenoor en het binnenoor. Het uitwendig oor bestaat uit de oorschelp en de uitwendige gehoorgang die eindigt bij het trommelvlies. Het middenoor is een kleine met lucht gevulde holte waarin zich de 3 kleine gehoorbeentjes bevinden; de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel. Het binnenoor bestaat onder andere uit het zogenaamde slakkenhuis. Hierin zitten de gevoelige zenuwuiteinden die via de gehoorzenuw in verbinding staan met de hersenen, waar de geluidssensatie ontstaat.

Het middenoor is door middel van de buis van Eustachius verbonden met de achterzijde van de neusholte.  Tijdens het slikken gaat de buis van Eustachius even open en laat wat lucht door, zodat de luchtdruk in het middenoor gelijk blijft met de luchtdruk buiten.

Door ontstekingen in de neus of door een te grote neusamandel kan het mechanisme van open en dicht gaan gestoord raken. Er ontstaat dan een onderdruk in het middenoor. Door de onderdruk produceert het middenoor te veel slijm en raakt de holte langzaam gevuld met een dikke, slijmerige substantie die de trilling van het trommelvlies remt. Dit bemoeilijkt de geluidsoverdracht.

Klachten

Gehoorverlies, meestal eenzijdig na een verkoudheid en een drukgevoel op de oren. Bij kinderen hebben ouders vaak het idee dat hun kind zich niet goed kan concentreren of dat het niet goed naar hen luistert. Het kind hoort echter alles slecht. Als het gehoorverlies langer duurt kunnen er problemen ontstaan op school. De ouders of de schoolarts zijn vaak de eersten die de gehoorstoornis opmerken.

Behandeling

Eerst wordt met medicijnen geprobeerd het middenoor weer luchthoudend te maken. Heeft dit geen positief effect en blijft het gehoord langdurig slecht, dan bieden trommelvliesbuisjes een oplossing.

Voorbereiding

Er is geen specifieke voorbereiding nodig voor de operatie en u kunt gewoon eten en drinken. Bij kinderen kunt u uw kind het beste vertellen wat er gaat gebeuren. Het is belangrijk dat uw kind wordt voorbereid op zowel de vreemde ziekenhuisomgeving als de behandeling. Als u dit op prijs stelt, kunt u van tevoren met uw kind een bezoek brengen aan de kinder- en jeugdafdeling. U bent welkom op de woensdagmiddag voorafgaande aan de opnamedatum van 14.00 tot 16.00 uur. Een afspraak maken is niet nodig.

Operatie

Onder narcose wordt een klein gaatje in het trommelvlies gemaakt, waarin een klein buisje van kunststof wordt geplaatst. Het slijm wordt dan tevens uit het middenoor gezogen. Doordat er nu weer een normale luchtdruk ontstaat in het middenoor (de lucht kan immers door het buisje in en uit), kunnen het slijmvlies en de buis van Eustachius weer functioneren.

Na enkele maanden, soms pas na een jaar, groeit het buisje spontaan uit het trommelvlies. Het gaatje in het trommelvlies sluit zich dan vanzelf. Als hierna opnieuw klachten optreden, kan het nodig zijn de behandeling te herhalen.

Om eventuele pijnklachten na de operatie te voorkomen, krijgen kinderen voorafgaand aan de operatie een paracetamol zetpil toegediend. Sieraden en nagellak moeten voorafgaand aan de operatie worden verwijderd.

Advies

Het is raadzaam 2 weken na het plaatsen van de buisjes geen water in het oor te laten komen. Zwemmen kan daarna worden toegestaan; overleg dit altijd eerst met uw KNO-arts. U kunt een afsluitend oordopje op maat laten maken, dit is echter lang niet altijd nodig. Als uw kind na de operatie last heeft van een loopoor kunt u contact opnemen met de polikliniek.

Tot slot

Voor vragen over of na de ingreep kunt u contact opnemen met de polikliniek KNO. Wilt u ook een eventuele verhindering zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven?