Tinnitus

Eén op de tien Nederlanders heeft in meer of mindere mate last van tinnitus. Dit is een ruis of piep in het oor die zo erg kan zijn, dat mensen die dit hebben, niet meer aan werken, slapen of een normaal gezinsleven toekomen. De Akoestische CR® Neuromodulatietherapie is een op de persoon afgestemde behandeling die uitgaat van de tinnitus tonen die een individuele patiënt hoort.

Slagingspercentage

Het slagingspercentage van de therapie is hoog. Tinnitus Specialist  Bea Roffel van Beter Horen: “driekwart van de mensen die de tinnitustherapie gestart en afgerond hebben, hebben een positief effect ervaren. Goed is te vermelden dat ervaring leert dat 10% van de mensen die het gratis voorlichtingsconsult aanvraagt de therapie ook daadwerkelijk start. De overige 90% wordt doorverwezen of onderneemt geen verdere actie. Beter Horen biedt de veelbelovende therapie aan bij de KNO-afdeling van ziekenhuis Tjongerschans.

Wie komen er in aanmerking voor de therapie?

De therapie met de Neurostimulator is alleen geschikt voor mensen met een tonale én subjectieve tinnitus. Dat is een zuivere toon/piep in het oor. Verder moet er sprake zijn van een chronische tinnitus (langer dan 6 maanden), de tinnitus mag geen gevolg zijn van een bepaalde ziekte (zoals de ziekte van Ménière), de tinnitustoon moet vast te stellen zijn via een tinnitusanalyse en patiënten moeten ouder zijn dan 18 jaar.

Oorzaak tinnitus

Tinnitus ontstaat vaak als gevolg van (minimaal) gehoorverlies. Dat kan geleidelijk zijn ontstaan of ineens gekomen zijn door bijvoorbeeld een overdaad aan lawaai. Wanneer iemand gehoorverlies heeft, krijgen de hersenen minder impulsen doorgestuurd vanuit de gehoorzenuw. Omdat de cellen in de hersenen toch graag willen werken, gaan ze zelfstandig samenwerken en geluiden produceren. Dit gebeurt in de auditieve cortex (cortex = hersenschors), het deel van de hersenen dat ervoor zorgt dat we geluiden kunnen horen. Geluiden die mensen horen, kunnen variëren van een hele zachte piep of ruis tot hinderlijk luide geluiden.

Werking Akoestische CR® Neuromodulatie therapie

Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van een medische Ipod, de  CR® Neurostimulator, die via een medisch goedgekeurde hoofdtelefoon verschillende tonen stuurt naar de hyperactieve zenuwcellen in de auditieve cortex van de hersenen. De Neurostimulator wordt nauwkeurig afgestemd op de specifieke tinnitus van een patiënt en ‘reset’ de hyperactieve zenuwcellen. Dat is ook waar CR voor staat: Coordinated Reset. Het wordt de zenuwcellen als het ware afgeleerd om signalen af te geven. Voor een zo goed mogelijk resultaat dient een patiënt de stimulator zo’n 4 tot 6 uur per dag te dragen, bijvoorbeeld in een broek- of borstzak. Ervaring toont aan dat de Akoestische CR® Neuromodulatietherapie de eerste 5 tot 7 dagen veel impact heeft omdat de patiënt pieptonen te horen krijgt waar hij of zij niet aan gewend is. De eerste resultaten zijn gemiddeld na 12 weken zichtbaar.

Procedure

Wie in meer informatie wil over de therapie of in aanmerking komt voor de therapie, kan contact opnemen met Beter Horen via telefoonnummer  088 – 0063 900. Na een aantal telefonische vragen kan iemand worden doorverwezen naar één van de speciaal geselecteerde  Beter Horen winkels. Daar wordt een gehoortest afgenomen, een korte tinnitus karakterisering opgesteld en geeft u de gelegenheid voor het stellen van vragen. Als hieruit blijkt dat de patiënt geschikt lijkt te zijn voor de therapie, dan kan een afspraak worden ingepland met een gecertificeerde tinnitus audicien van Beter Horen in ziekenhuis Tjongerschans. Tijdens een intakegesprek en (aansluitend) medisch onderzoek door één van de KNO-artsen wordt onderzocht of de patiënt in aanmerking komt voor de behandeling. Als dat het geval is, wordt de Neurostimulator vervolgens helemaal afgestemd op de vorm (en de hoogte) van de tinnitus die een patiënt heeft.

Achtergrond Akoestische CR® Neuromodulatie

De CR-behandeling is ontwikkeld door Prof.  Dr. Tass van het Jülich Onderzoekscentrum in Duitsland. Daarna is de behandeling verder ontwikkeld en onderzocht bij  The Tinnitus Clinic in Londen. Sinds 2012 wordt de behandeling daar met succes toegepast. Beter Horen introduceert de therapie nu in Nederland en werkt daarbij nauw samen met  The Tinnitus Clinic in Londen.

Kosten

De eerste screening via het speciale telefoonnummer en het voorlichtingsgesprek bij één van de Beter Horen winkels is gratis. De kosten voor de intake bij de tinnitus-audicien en het medisch onderzoek bij de KNO-arts bedragen samen € 360,-. Ook als achteraf blijkt dat een patiënt niet voor de therapie in aanmerking komt. De behandeling zelf kost € 3.095,-. Dit is inclusief de CR® Neurostimulator, de medische hoofdtelefoon, de therapie, de aanpassing en 5 vervolgafspraken. De kosten worden (vooralsnog) niet vergoed door zorgverzekeraars.

Meer informatie is te verkrijgen via www.beterhoren.nl/tinnitus, via het informatienummer 088 – 0063 900 of via een terugbelverzoek door het tinnitus team van Beter Horen.