Slikproblemen

Belangrijk! Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent of denkt te zijn, neemt u dan contact met ons op. Als u hierover twijfelt, moet het onderzoek binnen 10 dagen na het begin van de menstruatie plaatsvinden.

Slikonderzoek

Heeft u problemen met slikken? Soms wordt u dan naar de afdeling Radiologie verwezen voor een slikonderzoek in het bijzijn van een logopedist. Dit gebeurt uiteraard alleen met uw instemming. Het doel van een slikonderzoek is om de slikfunctie zichtbaar maken met behulp van een contrastmiddel. Hiermee kan mogelijk de oorzaak van uw klachten worden vastgesteld.

Het slikonderzoek kan - afhangend van uw situatie en de keuze van uw arts - op verschillende manieren verlopen. We beschrijven hier de meest gekozen methode.

Een slikonderzoek begint altijd met een kort intake gesprek op de afdeling Logopedie. Na dit intakegesprek gaat u met de logopedist naar de afdeling Radiologie. U kunt plaatsnemen in de wachtkamer. Als u aan de beurt bent, haalt de laborant u op en brengt u naar het kleedkamertje. Daar wordt u verteld wat u uit kunt trekken. De laborant haalt u via de andere deur weer uit het kleedkamertje.

Tijdens het onderzoek

U wordt verzocht plaats te nemen op de onderzoekstafel. U krijgt een bekertje met contrastmiddel waarvan u een slok in de mond neemt. U wacht met doorslikken tot de radioloog u een teken geeft. Indien nodig wordt er ook vast voedsel gebruikt.

De radioloog vraagt u om in verschillende richtingen te draaien en tijdens het maken van de opnames niet te bewegen. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kan uw ontlasting enkele dagen wit van kleur zijn. Om het contrastmiddel zo snel mogelijk kwijt te raken en om verstopping te voorkomen, moet u de eerste 2 dagen minimaal 1 liter extra drinken. Wanneer u last heeft van een trage stoelgang kunt u eventueel een laxeermiddel (Bisacodyl) innemen.

Uitslag

Met de arts die het onderzoek voor u aanvraagt bespreekt u op welke manier u de uitslag krijgt.

Tot slot

Bij verhindering verzoeken wij u tijdig contact met ons op te nemen. Hierdoor kunnen wij de voor u geplande tijd voor andere patiënten gebruiken. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u.