Neuspoliepen en neusbijholten

Het doel van een neusbijholte operatie is het verwijderen van een chronische ontsteking en eventueel aanwezigen neuspoliepen. Om uit te leggen hoe een ontsteking aan de neusbijholte ontstaat, leggen we u eerst uit wat de neusbijholten precies zijn.

Wat zijn de neusbijholten?

Neusbijholten zijn holle ruimten (sinussen) in ons hoofd. Ze bevinden zich boven en naast uw neus en staan in directe verbinding met de neusholte. De meest bekende holten zijn de voorhoofdsholten boven de ogen en de kaakholten achter de wangen. Minder bekend zijn de holten in het zeefbeen. Deze zeefbeenholten bestaan uit een systeem van vele kleine holten, die zich aan beide kanten tussen de neusholte en de oogkas bevinden.

Tussen bijholte en neus zit een kleine opening. Hierdoor is de druk in de bijholte gelijk aan de druk in de buitenlucht. De opening tussen de bijholte en de neus kan verstopt raken door bijvoorbeeld verkoudheid, poliepen, allergie of een scheef neustussenschot. Er ontstaan dan problemen als onderdruk, vochtophoping, slijmvlieszwelling en ettervorming. Klachten die hieruit voorkomen zijn hoofdpijn, snotneus, hoesten, slechthorendheid en verergering van een eventueel bestaande bronchitis.

Waarom een operatie aan de neusbijholten?

Wanneer een ontsteking aan de neusbijholten niet geneest ondanks intensieve therapie met bijvoorbeeld medicijnen of spoelingen, spreken we van een chronische ontsteking. Dit kan een op zichzelf staande ontsteking zijn van 1 bijholte maar er kunnen ook meerdere bijholten tegelijk ontstoken zijn.

Vooral wanneer sprake is van een chronische ontsteking van de zeefbeenholten kunnen ook de kaakholten en eventueel zelfs de voorhoofdsholten geblokkeerd en ontstoken raken. Dit is meestal de belangrijkste reden voor een operatie aan de neusbijholten.

De operatie

De operatieve ingreep wordt onder algehele narcose uitgevoerd. De narcose wordt door de anesthesist toegediend via een infuus in uw arm. De operatie aan de neusbijholten vindt vrijwel altijd endoscopisch plaats. Dit betekent dat de operatie wordt uitgevoerd met kleine kijkertjes (endoscopen) waarop een videocamera is gemonteerd. U houdt dus geen littekens over aan de ingreep.

Tijdens de operatie wordt een opening gemaakt tussen bijholte en neusholte. De eventuele poliepen en het verdikte, ontstoken slijmvlies worden verwijderd. Deze operatie kan samen met een correctie aan het neustussenschot worden uitgevoerd. Aan het eind van de ingreep worden tampons in uw neus achtergelaten.

Na de operatie

Na de operatie komt u weer bij op de uitslaapkamer (recovery) tot u goed wakker bent. Daarna haalt een verpleegkundige van de verpleegafdeling u op. Na de ingreep krijgt u pijnstilling toegediend als dit noodzakelijk is. De meest voorkomende pijnklachten zijn pijn in de neus en het voorhoofd. Normaal gesproken mag u de dag na de operatie weer naar huis.

Nazorg

De nabehandeling na een neusbijholteoperatie is minstens zo belangrijk als de operatie zelf.We adviseren u gebruik te maken van een neusspray in combinatie met een neusdouche. Via de poli KNO krijgt u advies over het gebruik van neusspray en het spoelen van de neus met een zoutoplossing.

Mogelijke complicaties

Bij iedere operatie, ook een operatie aan de neusbijholten, is sprake van enig risico. Er kan een infectie optreden of een onverwachte bloeding. Daarnaast bestaat altijd het risico van een letsel aan omgevende structuren: de oogkas en de schedelholte. In de praktijk komen complicaties bij een operatie aan de neusbijholten weinig voor.

Leefregels thuis

Advies is beginnen met zachte voeding en bij de broodmaaltijd het brood zonder korsten te eten. Dit is noodzakelijk omdat te veel kauwen pijnlijk is voor de neus en kaken. De volgende dagen kunt u weer gewoon eten.

Hiernaast adviseren wij u het volgende:

 • 1 week eten en drinken wel iets laten afkoelen;
 • 2 dagen niet fietsen;
 • Na 10 dagen werkhervatting;
 • 3 dagen niet in de zon zitten of lopen;
 • Na 10 dagen mag u weer gaan sporten;
 • 2 weken geen zware lichamelijke arbeid verrichten;
 • 2 weken niet zwemmen;
 • 2 weken niet bukken, tillen of persen;
 • 2 weken geen sauna en/of zonnebank;
 • 2 weken niet de neus snuiten, wel zachtjes ophalen;
 • Na 2 weken neus snuiten, nog beter is het om de neus stevig op te halen;
 • Na 2 weken weer herstarten met roken, liefst stoppen met roken;
 • U mag niet te heet douchen en of baden, vochtige lucht is goed voor het herstel;
 • Lichte napijn kunt u bestrijden met paracetamol, 4x daags 2 tabletten per dag;
 • Neusspoelen met een neusspray en neusdouche.

Controle

Na 4 tot 6 weken vindt de laatste controle plaats bij de KNO-arts.