Amandelen verwijderen

De beslissing om de amandelen te verwijderen, is afhankelijk van de ernst van de klachten. Ook de frequentie van de klachten - hoe vaak ze optreden - speelt een rol. Wanneer het onvoldoende lukt om de klachten met medicijnen (pijnstillers en/of antibiotica) te bestrijden of als er te vaak medicijnen moeten worden gebruikt, kan het verstandig zijn om de amandelen weg te nemen. Soms wordt hierbij ook de neusamandel verwijderd, als die nog aanwezig is.

Een operatie aan de keelamandelen

Het verwijderen van de keelamandelen bij kinderen heet 'amandelknippen'. Hierbij worden met een speciaal instrument de keelamandelen in één beweging als het ware losgewoeld van de onderlaag.

Bij volwassenen (en kinderen ouder dan 10 jaar) worden de amandelen meestal verwijderd door ze stapsgewijs los te maken, ook wel pellen genoemd. Dit laatste gebeurt omdat de keelamandelen bij ouderen veel vaster zitten aan de onderliggende weefsellaag. De ingreep vindt gewoonlijk plaats onder narcose.

De kans op complicaties bij het verwijderen van amandelen

Bij iedere operatie is er sprake van enig risico. Dus ook bij het verwijderen van de amandelen. In dit geval is een nabloeding het voornaamste risico. Wanneer u wordt begeleid door de trombosedienst en dus antistolling gebruikt, moet u dit absoluut melden aan de behandelend Keel-, Neus- en Oorarts. Ook als er in uw familie aangeboren bloedstollingsstoornissen voorkomen, is het van groot belang dit te melden.

De kans op een nabloeding is de eerste 12 uur na de ingreep het grootst en bij volwassenen groter dan bij kinderen. Daarom blijven volwassenen meestal de dag na de ingreep nog in het ziekenhuis.

Na de operatie

Direct na de ingreep heeft u pijn in de keel en moeite met slikken. De pijn kan uitstralen naar de oren. Zo nodig kunt u de verpleging om een pijnstillend middel vragen. Veel koud water drinken is belangrijk en kan de pijn verlichten. Schrapen van de keel moet u echter vooral niet doen.

Meestal komt er na de operatie wat vers bloed uit de keel. Ook kan donker bloed worden gebraakt; dit is oud bloed dat tijdens de operatie in de maag terecht is gekomen. Soms kan er ook een beetje bloed uit de neus lopen; dit komt doordat de slang waarmee u tijdens de narcose in slaap werd gehouden via de neus is ingebracht. Na het verwijderen van de neusamandel treedt vaak ook enig bloedverlies uit de neus op.

Weer thuis

Pijn kan gewoonlijk goed worden bestreden met paracetamol, bij voorkeur in de vorm van een oplostablet of zetpil. Op de plaats waar de amandelen zaten vormt zich een grijswitte korst, die meestal na 7 of 8 dagen loslaat en spontaan verdwijnt. Uw uitademinglucht kan hierdoor tijdelijk wat weeïg ruiken. Bovendien kunt u een wat metaalachtige smaak hebben. Ook dit verschijnsel verdwijnt vanzelf.

Wij raden u aan de eerste dagen zachte en koele voeding te gebruiken. Bouillon kan een plezierige afwisseling zijn. Melkproducten worden over het algemeen als plakkerig en vervelend ervaren en koolzuurhoudende dranken als te prikkelend.

Houdt u zich verder een week rustig. In principe zult u na een ruime week hersteld zijn en uw werkzaamheden weer kunnen hervatten. Mocht u onverhoopt een forse nabloeding krijgen, zoek dan direct contact met uw huisarts of het ziekenhuis.

Controle

Na 4 tot 6 weken vindt de laatste controle plaats bij de KNO-arts.