Terug naar Kindergeneeskunde

Bezoek aan de polikliniek

De polikliniek Kindergeneeskunde maakt deel uit van het Centrum voor Vrouw, Moeder en Kind. De kinderartsen werken nauw samen met andere disciplines in het ziekenhuis, zoals de gynaecologen, neurologen, dermatologen, KNO-artsen en specialistisch verpleegkundigen.

Op de polikliniek

Op de polikliniek Kindergeneeskunde houden de kinderartsen spreekuur voor begeleiding en behandeling van zieke kinderen; van pasgeborenen tot acuut zieke en chronische zieke kinderen. Daarnaast geven we zorg aan kinderen die, op welke wijze dan ook, in hun ontwikkeling bedreigd worden. De kinderartsen zien kinderen op de polikliniek, maar behandelen ook kinderen op de Spoedeisende Hulp en kinderen die zijn opgenomen op de Kinder- en Jeugdafdeling. 

Aandachtsgebieden

Elke kinderarts heeft een specifiek aandachtsgebied, zoals endocriene aandoeningen (hormoonstelsel), diabetes, allergieën, longziekten, urologische problemen en zuigelingenzorg.

Voorbereiden op een bezoek

 Voor een afspraak op de polikliniek Kindergeneeskunde verzoeken wij u het volgende mee te nemen:

  • Verwijsbrief huisarts (meestal is deze al digitaal verzonden door de huisarts)
  • Groeiboekje (Consultatiebureau)
  • Eventueel ingevulde vragenlijsten
  • Eventueel een verslag van de fysiotherapeut
  • Overzicht van de medicijnen die uw kind gebruikt

Meld u voor de afspraak aan bij de aanmeldzuil.

Contact
Ziekenhuis Tjongerschans Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen
0513 - 685 685
Polikliniek Lemmer Van Rijgersmapark 1
8531 JA Lemmer
0514 - 568 200
Orthoradius, locatie Sportstad Abe Lenstraboulevard 23B
8448 JA Heerenveen
0513 - 685 335
Polikliniek Steenwijk Mr. Zigher ter Steghestraat 9
8331 KG Steenwijk
0513 - 685 245
De Werf Sluisdijk 30
8501 BZ Joure
0513 - 685 685