Het BeterBoek

Als kinderen bij ons worden opgenomen, ontvangen ze het 'BeterBoek'. Een ziekenhuisopname is voor kinderen een ingrijpende gebeurtenis. Ze komen in een onbekende omgeving terecht en doen veel nieuwe indrukken op. Dat zorgt vaak voor onrust en onzekerheid. Met de juiste zorg en voorlichting kunnen kinderen op hun gemak worden gesteld.

Eigen verhaal
Het BeterBoek is een educatieve uitgave, waarin het kind direct wordt aangesproken. Waar ben je nu? Wie ontmoet je in het ziekenhuis? Waarom krijg je een bepaald onderzoek? Zo raken ze vertrouwd met de omgeving en wordt angst voor onderzoeken en behandelingen deels weggenomen. Een kind heeft in het boek ruimte om zijn eigen verhaal op te schrijven, zodat ze hun emoties en ervaringen een plek kunnen geven. Daarnaast is er plaats voor foto’s en berichten, waardoor thuis iets dichterbij lijkt te zijn.

Waardevolle herinnering
Het BeterBoek is en blijft eigendom van het kind. Na de opname gaat het boek met daarin alle uitleg, berichten, foto’s en ervaringen mee naar huis. Op die manier is de uitgave voor het kind een waardevolle herinnering aan de tijd in het ziekenhuis.

Samenwerking Bureau Meteau
Het BeterBoek is van Bureau Meteau uit Groningen en wordt gesponsord door lokale ondernemers. Bureau Meteau verzorgt patiëntenvoorlichting in de zorg, die aansluit bij de belevingswereld van kinderen.