Geelzucht

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is geelzucht geen ziekte of aandoening. Geelzucht is een verschijnsel dat zichtbaar wordt bij verschillende aandoeningen van de lever en galblaas/galwegen. Met geelzucht bedoelen we het geel zien van de huid en/of het oogwit. Vroeger werd hepatitis A (een leverontsteking door infectie met het hepatitis A-virus) ook wel geelzucht genoemd. Volwassenen met deze vorm van hepatitis hadden namelijk vaak een wat gele huid.

Geelzucht bij baby’s

Geelzucht komt veel voor bij pasgeboren baby’s. Dit is in verreweg de meeste gevallen onschuldig. De lever van een pasgeboren baby is vaak niet meteen in staat om bilirubine uit het bloed te filteren en te verwerken. De geelzucht wordt bij deze baby’s bijna altijd binnen enkele dagen minder.

Het kan helpen om uw baby (in de wieg of de box) bij het raam te plaatsen. Zonlicht kan deze vorm van geelzucht namelijk verminderen. Zet een baby nooit in direct zonlicht; de lichte huid van een pasgeboren baby kan heel snel verbranden.

Aanhoudende geelzucht

Soms blijft de geelzucht aanhouden. Dit gebeurt vaker bij kinderen die borstvoeding krijgen dan bij kinderen die flesvoeding krijgen. Ook dit is meestal onschuldig, zeker wanneer uw baby verder geen klachten heeft. Toch is het verstandig om bij aanhoudende geelzucht contact op te nemen met de huisarts. Er kan bloedonderzoek gedaan worden naar de leverfuncties van uw baby.

Meerdere klachten

Wanneer uw baby geel blijft zien en daarnaast nog andere klachten heeft (bijvoorbeeld ontkleurde ontlasting of donkere urine), dan moet u zeker contact opnemen met uw huisarts. Door de leverfuncties in het bloed van uw baby te bepalen, kunnen leveraandoeningen en een verminderde galafvoer worden opgespoord.