Eczeem

Eczeem is bij kinderen een veel voorkomende niet besmettelijke (chronische) huidaandoening. Het ontstaat door een ontstekingsreactie in de huid. De meest opvallende verschijnselen zijn roodheid en schilfering van de huid en vooral: jeuk.

Constitutioneel eczeem
Er zijn verschillende vormen van eczeem. Constitutioneel (ook wel atopisch) eczeem is de meest voorkomende variant. Deze vorm treedt vooral op bij jonge kinderen. Ongeveer 20% van de kinderen in Nederland heeft er tijdens de kinderleeftijd kortere of langere tijd last van. De aanleg hiervoor is meestal erfelijk.

Eczeemconsulent
De behandeling van eczeem is er op gericht dat kind en ouder(s) deze zelf kunnen uitvoeren. Als er namelijk een opleving van het eczeem ontstaat, moet die meteen behandeld worden en niet pas na een week als de arts vertelt wat er aan gedaan moet worden. In ons ziekenhuis werkt Marga Damhuis als consulent voor kinderen met eczeem. Door het geven van gerichte adviezen en een uitgebreide voorlichting kan zij u helpen bij het omgaan met het eczeem van uw kind. Zij geeft instructie en voorlichting over het gebruik van de voorgeschreven medicijnen/zalven in de thuissituatie. Het kan zijn dat uw kind al veel langer bekend is met de diagnose eczeem, ook dan kunnen er vragen zijn. Ook voor vragen kunt u bij haar terecht.

Samenwerking met andere disciplines
Om de zorg zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen werkt de eczeemverpleegkundige samen met verschillende disciplines. Er is een nauwe samenwerking met de kinderartsen en afhankelijk van de situatie/problematiek met verpleegkundigen van de kinderafdeling, dermatoloog, diëtistes, psycholoog en maatschappelijk werker. Daarnaast kunnen er overlegsituaties zijn met o.a. medewerkers van de thuiszorg en huisartsen.

Wat kan de eczeemconsulent voor u doen?
De eczeemconsulent leert u hoe u kunt omgaan met de gevolgen van eczeem. Zij bespreekt met u het behandeladvies en maakt samen met u en uw kind een vertaalslag naar de dagelijkse praktijk. Kortom het overdragen van kennis en het aanleren van vaardigheden die nodig zijn voor een goede thuisbehandeling.

Zij kan u en uw kind informeren over:

  • Wat is eczeem, de klachten, symptomen.
  • Oorzaken van eczeem, beïnvloedende factoren.
  • Behandeling: Medicijnen, zalven; het belang en de werking, bijwerking van de (hormoon) zalven, het verschil tussen vette zalf en hormoonzalf, de volgorde.
  • Hoe en hoe vaak je moet zalven.
  • Een onderschat probleem bij eczeem is de jeuk. Daarom krijgt de aanpak van jeuk tijdens het consult ook veel aandacht.
  • Leven met eczeem, thuis, op school en tijdens sport (leefregels).

De eczeemconsulent gaat samen met u kijken hoe de zalfbehandeling het beste uitgevoerd kan worden. Ook kunnen er verschillende soorten zalven en crèmes worden geprobeerd en wordt er informatie gegeven over hulpmiddelen zoals anti-krabpakjes. Doel van het eczeemspreekuur is om in ongeveer drie contactmomenten u en uw kind zodanig over eczeem voor te lichten dat u uiteindelijk zelf uw kind zo goed mogelijk kunt begeleiden en behandelen.