Deze website maakt gebruik van cookies
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. We plaatsen de overige cookies alleen als je toestemming geeft. Wil je dat niet, zet dan de schuifjes naar links. De overige cookies geven je een optimale gebruikservaring. Wil je weten hoe we met privacy omgaan? Zie ons privacy statement.
  • Essentieel
Terug naar Interne Geneeskunde

MRSA

Ieder mens draagt bacteriën bij zich. Deze bacteriën zijn zowel op als in ons lichaam aanwezig. Staphylococcus aureus is een bacterie die zich vooral in de neus en op de huid bevindt. 30-40% van de bevolking draagt deze bacterie bij zich zonder dat zij daar last van heeft. Zo’n bacterie kan soms infecties veroorzaken, bijvoorbeeld een steenpuist of een ontstoken wondje. Deze infecties genezen vaak vanzelf.

 

In enkele gevallen kan het nodig zijn om de infectie te behandelen met antibiotica, dit zijn medicijnen die bacteriën doden. Als de Staphylococcus aureus niet meer gevoelig is voor de gebruikelijke antibiotica, noemen we deze bacterie een Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA).

 

Wat is MRSA?

MRSA is een bacterie die voor gezonde mensen ongevaarlijk is; mensen merken het niet als ze de bacterie bij zich dragen. De meeste mensen raken de bacterie binnen enkele weken of maanden weer kwijt. Voor zieke mensen of mensen met verminderde weerstand kan MRSA echter een (ernstige) infectie veroorzaken.

 

Nederland hanteert een streng MRSA-beleid door maatregelen te treffen in de gezondheidszorg omtrent verdachte en bewezen MRSA-positieve patiënten. Vergeleken met het buitenland komt in Nederland minder MRSA voor, daarom houden we vast aan dit strenge beleid.

Af en toe komt ook in Nederlandse zorginstellingen MRSA voor. Bijvoorbeeld omdat patiënten die opgenomen zijn geweest in een buitenlandse zorginstelling daar besmet zijn geraakt en MRSA "meenemen" naar een Nederlandse zorginstelling.

 

Maatregelen in het ziekenhuis

In ziekenhuizen komen veel mensen bij elkaar die door ziekte, behandeling of een operatie vatbaarder zijn voor infecties. Om die reden willen we verspreiding van MRSA binnen het ziekenhuis voorkomen en treffen we extra maatregelen.

 

Maatregelen tijdens opname in het ziekenhuis

Bij opname wordt gecontroleerd of u nog steeds drager bent van MRSA.

Met een wattenstok wordt een uitstrijkje gemaakt van neus, keel, rectum en eventueel van een wond of eczeem. Soms is het ook nodig opgehoest slijm (sputum) of urine te onderzoeken. Het afgenomen materiaal wordt onderzocht in het laboratorium op aanwezigheid van MRSA. Het onderzoek is alleen betrouwbaar wanneer u 48 uur geen antibiotica gebruikt heeft. Meld daarom altijd antibioticagebruik wanneer er uitstrijkjes bij u afgenomen worden. De uitslag ontvangt u na 2 tot 5 dagen van de arts.

 

Strikte isolatie

Naast de controle op dragerschap treffen we extra preventieve maatregelen om verspreiding naar andere patiënten te voorkomen. Dit heet  isolatieverpleging. Tijdens uw opname ligt u alleen op een kamer, die u alleen bij hoge uitzondering verlaat. Bijvoorbeeld voor een onderzoek dat elders in het ziekenhuis uitgevoerd moet worden.

 

Maatregelen tijdens bezoek aan de polikliniek

Bij een bezoek aan de polikliniek worden er alleen extra maatregelen getroffen als er sprake is van een invasieve handeling, zoals bijvoorbeeld een inwendig onderzoek, wondbehandeling of een operatie. Komt u voor een controle afspraak of een gesprek, dan hoeven er geen extra maatregelen genomen te worden.

 

MRSA-dragerschap aangetoond

Als uit de afgenomen uitstrijkjes blijkt dat u nog steeds drager bent van MRSA, dan blijven de maatregelen zoals die eerder zijn genoemd van kracht. Behandeling van MRSA is mogelijk maar verschilt per persoon. Het soort behandeling is afhankelijk van de plaats waar de MRSA bij u gevonden is. Een behandeling kan bestaan uit het gebruiken van een neuszalf en het wassen met een desinfecterende zeep. Soms krijgt u ook antibiotica.

Uw behandelend specialist en/of huisarts en een arts-microbioloog beoordelen of een behandeling mogelijk en/of noodzakelijk is. Een MRSA-bacterie kan namelijk ook zonder behandeling verdwijnen.

 

In beide gevallen, met of zonder behandeling, volgt er mogelijk een vervolgtraject waarbij er meerdere series van uitstrijkjes afgenomen worden om te beoordelen of de MRSA verdwenen is.

Pas wanneer er 3 keer een serie uitstrijkjes zijn afgenomen met een minimale tussentijd van 7 dagen en daar geen MRSA meer is aangetoond, hoeven er bij een ziekenhuisopname geen isolatiemaatregelen meer worden toegepast.

 

Gedurende 1 jaar wordt nog twee keer gecontroleerd of u nog steeds MRSA-negatief bent. Deze controles worden gedaan door middel van afname van uitstrijkjes bij:

  • een ziekenhuisopname;
  • een bezoek aan een polikliniek;
  • uw huisarts.

Na 1 jaar stoppen de controles op MRSA-dragerschap en bent u definitief MRSA-negatief.

 

MRSA-dragerschap in de thuissituatie

Indien u thuis zorg ontvangt van een instelling of thuiszorgorganisatie treffen de medewerkers afhankelijk van de zorg die ze verlenen ook maatregelen om verspreiding naar andere patiënten te voorkomen. Als er thuis geen zorg wordt verleend zijn er geen maatregelen nodig. U kunt thuis gewoon bezoek ontvangen en zelf bij mensen op bezoek gaan. Huisgenoten die in de zorg werkzaam zijn moeten bij de werkgever aangeven dat zij een MRSA-positieve huisgenoot hebben.

 

Vragen

Op internet is veel informatie te vinden over MRSA. Een betrouwbare website is www.mrsa-net.nl/nl/publiek

Deze website maakt gebruik van cookies
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. We plaatsen de overige cookies alleen als je toestemming geeft. Wil je dat niet, zet dan de schuifjes naar links. De overige cookies geven je een optimale gebruikservaring. Wil je weten hoe we met privacy omgaan? Zie ons privacy statement.
  • Essentieel
Contact
Ziekenhuis Tjongerschans Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen
0513 - 685 685
Polikliniek Lemmer Van Rijgersmapark 1
8531 JA Lemmer
0514 - 568 200
Orthoradius, locatie Sportstad Abe Lenstraboulevard 23B
8448 JA Heerenveen
0513 - 685 335
Polikliniek Steenwijk Mr. Zigher ter Steghestraat 9
8331 KG Steenwijk
0513 - 685 245
De Werf Sluisdijk 30
8501 BZ Joure
0513 - 685 685