Interne Geneeskunde

Het specialisme Interne Geneeskunde houdt zich bezig met het voorkomen, diagnosticeren (herkennen en benoemen) en behandelen van ziekten van de inwendige organen. Met de internist (specialist op het gebied van interne geneeskunde) kunt u te maken krijgen als u behandeld wordt voor diabetes, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, kanker, infecties en ziekten aan de nieren, het hart, de longen en het spijsverteringskanaal.

Wat doet de internist?
Een internist is een specialist die vooral volwassenen behandelt. De huisarts verwijst u vaak door naar een internist wanneer u klachten heeft, maar waarbij een diagnose niet eenduidig te stellen is. Het is dan nodig dat naar het gehele lichamelijk functioneren van de patiënt wordt gekeken. Internisten zijn hiervoor speciaal opgeleid. Het verhaal van de patiënt en het lichamelijk onderzoek vormen de belangrijkste aanknopingspunten voor de internist. Soms is aanvullend onderzoek nodig. Denk hierbij aan bloed- en urineonderzoek, maar ook aan een röntgenfoto of een echo om organen in beeld te brengen. Een internist opereert nooit, maar adviseert wel. Als een operatie nodig is, verwijst de internist naar de juiste specialist. De internist vervult vaak de rol van coördinator in de afstemming van zorg. Zeker als verschillende specialisten nodig zijn.

Internisten werken in teamverband
Het vakgebied van de internist is enorm breed. Naast een brede basisopleiding, hebben veel internisten zich ook nog gespecialiseerd in bepaalde ziektebeelden en aandoeningen. Bijvoorbeeld op het gebied van oncologie, endocrinologie (stofwisselingsziekten, suikerziekte, hormonale ziekte), infectiegeneeskunde, hematologie (bloedziekten), vasculaire geneeskunde en nefrologie (nierziekten). Internisten werken bij Tjongerschans altijd in teamverband. Zij houden vaak een multidisciplinair overleg om het juiste totaalbeeld van de patiënt te krijgen.

Aandachtsgebieden 

Oncologie
Het specialisme oncologie richt zich op de diagnose en de behandeling van kanker. De internist-oncoloog werkt altijd nauw samen met andere specialisten in het ziekenhuis, zoals de chirurg, radioloog, nucleair geneeskundige, patholoog, anesthesioloog en de medisch psycholoog.

Endocrinologie
Het specialisme endocrinologie behandelt patiënten die een afwijking hebben in de hormoonhuishouding of de stofwisseling. Dit kan worden veroorzaakt door ziekte van de schildklier, de bijschildklier, van de hypofyse, de bijnier of een ander hormoonproducerend orgaan, zoals de alvleesklier bij diabetes mellitus.

Hematologie
Het specialisme hematologie richt zich op afwijkingen van het bloed, de bloedvormende organen (waaronder het beenmerg) en de lymfeklieren. Binnen de hematologie is een onderscheid aangebracht tussen bloedziekten die worden veroorzaakt door kanker, bloedziekten die niet-oncologisch zijn (waaronder bijvoorbeeld bloedarmoede) en bloedstollingsstoornissen (waaronder trombose).

Vasculaire geneeskunde
De internisten binnen de specialisatie vasculaire geneeskunde richten zich op de preventie van hart- en vaatziekten. Hierin werken zij samen met vaatchirurgen, neurologen en cardiologen. Mensen met diabetes of ernstig overgewicht hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten.

Infectiegeneeskunde
Een infectieziekte is een veelvoorkomende ziekte in Nederland. Het wordt veroorzaakt door een bacterie, een virus of een schimmel. Infectieziekten worden overgedragen door contact met besmette personen, door insecten, door besmet voedsel of drank of door het inademen van besmette lucht.  Aangezien infectieziekten zeer veel voorkomen, worden deze behandeld door elke internist. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de medisch microbioloog  (de specialist op het gebied van bacteriën, virussen, schimmels en parasieten). Bij zeer specifieke infecties, zoals HIV, hepatitis en TBC worden patiënten verwezen naar de infectioloog in het Medisch Centrum Leeuwarden.

Nefrologie
Het specialisme nefrologie richt zich op de diagnostiek en behandeling van patiënten met nierziekten. Deze kunnen acuut of chronisch van aard zijn. De internist-nefroloog behandelt onder andere dialysepatiënten, patiënten met nierschade en patiënten met een hoge bloeddruk. Op het gebied van nefrologie werkt Tjongerschans nauw samen met het Medisch Centrum Leeuwarden. Wanneer een nierbiopsie nodig is of wanneer een patiënt in aanmerking komt voor nierfunctievervangende therapie dan wordt verwezen naar de collega’s in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Het MCL beschikt over een dialysecentrum op het terrein van Tjongerschans. 

Dijkstra-Putkamer J.,

Janet Dijkstra-Putkamer maart 2024
Functie
Physician assistant Interne Geneeskunde