IC Nazorg

Als u opgenomen bent geweest op de Intensive Care, is dat een ingrijpende gebeurtenis. Dit geldt ook als het uw naaste overkomt. Na thuiskomst merkt u misschien dat u zich niet helemaal zichzelf voelt. Een verminderde eetlust en gevoelens van angst spelen ineens een rol in uw dagelijks leven. Wellicht krijgt u vanwege uw ziektebeeld en de bijbehorende behandeling te maken met onverwachte, langdurig aanhoudende klachten. In zo’n geval kan het fijn zijn om uw ervaringen te bespreken in een nagesprek. Bij ons ziekenhuis kunt u dan terecht bij de IC Nazorgpoli, die inmiddels ook digitaal is.

Wat doet de IC Nazorgpoli?

Op de IC Nazorgpoli kunt u een nazorggesprek krijgen om te kijken hoe u de periode op de Intensive Care heeft ervaren. De IC-arts en IC-verpleegkundige bespreken met u wat er precies is gebeurd, de periode van opname, hoe het met uw gezondheid is en of u klachten aan de opname heeft overgehouden. U kunt uiteraard samen met een familielid naar het gesprek komen. Aan het eind van dit gesprek geeft de IC-arts samen met de IC-verpleegkundige een advies. Wanneer het nodig is, kunnen zij u doorverwijzen naar bijvoorbeeld een fysiotherapeut of een andere specialist.

Wanneer naar IC Nazorgpoli?

Er zijn veel gevallen waarin u als patiënt op de Intensive Care terecht kunt komen. Nazorg is niet in alle gevallen noodzakelijk. U komt in aanmerking voor de IC Nazorgpoli als u minimaal 2 dagen aan de beademing heeft gelegen, er een ingrijpende gebeurtenis heeft plaatsgevonden of wanneer er wordt gedacht dat u het nodig zou kunnen hebben. Ook familieleden van overleden patiënten komen in aanmerking voor een gesprek.

Online vragenlijst

Onze IC Nazorgpoli is er ook online. 6 weken na ontslag krijgt u een digitale vragenlijst toegestuurd. Hierin vragen wij u naar uw lichamelijke en psychische conditie. Er komen vragen in voor over voeding, slapen, gezondheidsbeleving, stress, geheugenproblemen en allerlei dagelijkse bezigheden, zoals huishoudelijk werk, boodschappen doen en telefoneren. Afhankelijk van de antwoorden die u geeft, kunnen wij u een gesprek op de IC Nazorgpoli aanbieden. Bevindingen uit het gesprek worden digitaal verwerkt en belangrijke informatie wordt doorgestuurd naar de huisarts.

De digitale IC Nazorgpoli biedt zowel u als onze specialisten veel gemak. Uw gegevens staan veilig op één plek in één systeem en de hiertoe bevoegde specialisten kunnen er gemakkelijk bij. Heeft u niet de mogelijkheid om de vragenlijst digitaal te ontvangen? Geen probleem. Dan krijgt u de vragenlijst thuis gestuurd.