Intensive Care

Op de Intensive Care (IC) worden patiënten opgenomen bij wie - als gevolg van een ernstige ziekte, reanimatie, grote operatie of ongeval - één of meerdere lichaamsfuncties continu moet worden bewaakt, ondersteund of geheel overgenomen. Het gaat om de lichaamsfuncties die normaal gesproken worden verzorgd door onze ‘vitale organen’. Voorbeelden hiervan zijn de hersenen, hart en bloedvaten, longen en nieren. Zonder het goed functioneren van deze organen is een mens direct in levensgevaar. Op de IC zijn intensivisten de hoofdbehandelaar. Dit zijn medisch specialisten met een vervolgspecialisatie in de intensieve geneeskunde. Hiernaast werken er verpleegkundigen met extra opleiding in de intensieve geneeskunde.

De patiënten worden dagelijks behandeld door de fysiotherapeut. Overige medewerkers die bij de behandeling betrokken kunnen worden zijn röntgenlaboranten, analisten, een diëtiste, maatschappelijk werker of geestelijk verzorger.In een multidisciplinair overleg (MDO) tussen alle betrokken specialisten wordt dagelijks de behandeling afgestemd met de insturend specialist (bijvoorbeeld de internist, chirurg, cardioloog of neuroloog) en de afdeling medische microbiologie en farmacologie.

Als patiënten zorg nodig hebben die wij in Tjongerschans niet kunnen leveren (bijvoorbeeld hart- of hersenoperaties) dan worden zij overgeplaatst naar een ander ziekenhuis in de regio. Hierbij werken we regionaal samen volgens het samenwerkingsverband IC behandeling ziekenhuizen Noordoost Nederland.

Lees meer over:
> onze afdeling
> hartbewaking
> IC-nazorg

Beck O.,

silhouet-new
Functie
Anesthesioloog/intensivist