Intensive Care

Op de Intensive Care (IC) worden patiënten opgenomen bij wie - als gevolg van een ernstige ziekte, reanimatie, grote operatie of ongeval - één of meerdere lichaamsfuncties continu moet worden bewaakt, ondersteund of geheel overgenomen. Het gaat om de lichaamsfuncties die normaal gesproken worden verzorgd door onze ‘vitale organen’. Voorbeelden hiervan zijn de hersenen, hart en bloedvaten, longen en nieren. Zonder het goed functioneren van deze organen is een mens direct in levensgevaar. Op de IC zijn intensivisten de hoofdbehandelaar. Dit zijn medisch specialisten met een vervolgspecialisatie in de intensieve geneeskunde. Hiernaast werken er verpleegkundigen met extra opleiding in de intensieve geneeskunde.

De patiënten worden dagelijks behandeld door de fysiotherapeut. Overige medewerkers die bij de behandeling betrokken kunnen worden zijn röntgenlaboranten, analisten, een diëtiste, maatschappelijk werker of geestelijk verzorger.In een multidisciplinair overleg (MDO) tussen alle betrokken specialisten wordt dagelijks de behandeling afgestemd met de insturend specialist (bijvoorbeeld de internist, chirurg, cardioloog of neuroloog) en de afdeling medische microbiologie en farmacologie.

Als patiënten zorg nodig hebben die wij in Tjongerschans niet kunnen leveren (bijvoorbeeld hart- of hersenoperaties) dan worden zij overgeplaatst naar een ander ziekenhuis in de regio. Hierbij werken we regionaal samen volgens het samenwerkingsverband IC behandeling ziekenhuizen Noordoost Nederland.

Lees meer over:
> onze afdeling
> hartbewaking
> IC-nazorg

De behandeling die een patiënt op de Intensive Care ondergaat, hangt af van de onderliggende aandoening. Aandoeningen die wij vaak behandelen zijn:

  • Levensbedreigende aandoeningen: bijvoorbeeld na een reanimatie, ernstige bloedvergiftiging (sepsis) met multiorgaanfalen, of intoxicatie (vergiftiging) met geneesmiddelen of drugs.
  • Grote operaties: bijvoorbeeld operaties aan de grote bloedvaten, een operatie in de borstholte (VATS) of alvleesklierchirurgie (Whipple operatie).
  • Ongevallen: bij letsel aan een enkel orgaan (bijvoorbeeld longletsel door een gebroken rib of miltletsel) behandelen wij de patiënt op de IC. Patiënten met meerdere ernstige verwondingen worden in onze regio overgebracht naar het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

 

Een mens kan niet leven zonder te ademen. We hoeven hier normaal gesproken niet bij na te denken: het gaat helemaal vanzelf. Als dit niet het geval is, hebben wij verschillende methoden om onze patiënten (kunstmatig) te beademen. De methoden en hun gevolgen worden hier beschreven.

De best mogelijke zorgervaring

Wij staan dag en nacht voor u klaar