Verpleegafdeling

De afdeling Klinische Geriatrie bevindt zich op de tweede verdieping. Wanneer u via de hoofdingang het ziekenhuis binnenkomt, is het liftenblok dat naar de verpleegafdeling leidt aan uw linkerzijde.

Klinische geriatrie is de wetenschap over het ontstaan, de behandeling en het voorkomen van ziekten bij ouderen. Binnen een afdeling Klinische Geriatrie verblijven oudere mensen met een combinatie van lichamelijke, psychische, sociale en functionele problemen. Het functioneren thuis wordt hierdoor vaak belemmerd.

Afhankelijk van de aard van uw ziekte, uw persoonlijke omstandigheden en het bed dat beschikbaar is, krijgt u een kamer toegewezen op onze verpleegafdeling.

Meenemen

Denk bij opname aan het meenemen van:

 • Uw jas
 • Onder- en bovenkleding (minimaal 3 setjes)
 • Goede schoenen
 • Pantoffels
 • Toiletartikelen
 • Uw (lees)bril
 • Gehoorapparaat
 • Steunkousen
 • Uw rollator, rolstoel en stok of andere hulpmiddelen die voor u van belang zijn
 • Eventueel de zorgmap of de overdracht van de thuiszorg of het verzorgingshuis
 • Medicijnen
 • Verzekeringspapieren

Wij raden u aan ook een lijstje te maken met belangrijke telefoonnummers.

Wij adviseren hulpmiddelen zoals stok, rollator, rolstoel, gehoorapparaat en bril te voorzien van uw naam.

U kunt bovendien enkele persoonlijke dingen meenemen, zoals een sprei, een fotoalbum, cd’s of een boek. Voor mensen die in de war zijn is dat heel belangrijk voor de behandeling.

Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor het zoekraken van persoonlijke bezittingen. Het is verstandig kostbare zaken, sieraden en geld thuis te laten.

Contactpersoon

Samen met uw familie of verzorgende spreekt u af wie voor u als contactpersoon kan optreden. Deze persoon is nauw betrokken bij de gang van zaken rondom uw verblijf op de afdeling.

Er vinden regelmatig gesprekken plaats met u en/of uw contactpersoon. Ook kunt u of uw contactpersoon zelf een gesprek aanvragen met de behandelend arts of verpleegkundige. In verband met de privacy wordt er geen informatie verstrekt aan andere personen dan alleen de patiënt en de contactpersoon.

Als contactpersoon heeft u de mogelijkheid om met de afdeling te bellen tussen 11.00 en 11.30 uur en tussen 13.30 en 14.00 uur. Binnen deze tijden kunnen wij u te woord staan.

Opname en ontslag

De dag van opname begint met een gesprek met de verpleegkundige en de klinisch geriater of physician assistant die onder supervisie van de klinisch geriater werkt. Als uw conditie het toelaat, geeft de verpleegkundige u een rondleiding over de afdeling. Verder vindt er een lichamelijk onderzoek plaats door de klinisch geriater.

Op de afdeling Klinische Geriatrie vindt observatie, onderzoek en behandeling plaats. Wanneer dit is afgerond, gaat u bij ontslag in principe terug naar huis. Dit is ook zo als andere huisvesting of verzorging nodig is. In overleg met u en uw familie of verzorgende wordt dan gezorgd voor een tijdelijke oplossing voor de verpleging en verzorging in uw thuissituatie in afwachting van een andere woonvoorziening. De gemiddelde opnameduur is 10 dagen.

Verpleging

De verpleegkundigen werken in een team. Uit het verpleegteam wordt per dag een verpleegkundige aangewezen, die tijdens die dag vooral bij uw verpleging betrokken is. Deze verpleegkundige coördineert alle onderzoeken en activiteiten van die dag en zij is de persoon tot wie u zich in eerste instantie kunt richten met vragen.

Behandelteam

Uw behandelend arts is de klinisch geriater, verder kunt u dagelijks te maken krijgen met een zaalarts of physician assistant. Ook kunt u te maken krijgen met artsen en verpleegkundigen in opleiding.

Naast artsen en verpleegkundigen kunnen - afhankelijk van uw situatie - andere deskundigen bij uw behandeling worden betrokken. Dit zijn bijvoorbeeld een psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, vaktherapeut beeldend, vrijwilliger, logopedist, transferverpleegkundige, diëtist, en maatschappelijk werker. Zij kunnen zowel vóór, tijdens, als na uw opname worden ingeschakeld.

Voor geestelijke verzorging kan in het ziekenhuis een beroep worden gedaan op de dienst geestelijke verzorging. In deze dienst werken geestelijk verzorgers bij wie u altijd terecht kunt, welke levensovertuiging u ook heeft.

Dagindeling

Het is op de afdeling Klinische Geriatrie gebruikelijk dat u overdag zoveel mogelijk uit bed bent en gewone kleding draagt. Het is de bedoeling dat u de dagelijkse activiteiten als wassen, aan- en uitkleden en eten zo veel mogelijk zelfstandig uitvoert. Zo blijft uw zelfredzaamheid zoveel mogelijk behouden. Dit is vooral bedoeld om een spoedige terugkeer naar uw eigen woonomgeving te bevorderen.

Als dit noodzakelijk is voor de behandeling, stellen we in overleg met u en uw familie/contactpersoon een dagprogramma op waarin we afspreken wanneer en hoe lang u uit bed of in de huiskamer verblijft. De verpleegkundigen, de vaktherapeut beeldend en andere medewerkers staan voor u klaar en helpen u waar dit nodig is.

De dagindeling op de afdeling Klinische Geriatrie bestaat uit een aantal vaste onderdelen (tijden bij benadering):

07.30 tot 08.30 uur:    Ontbijt

08.30 tot 10.00 uur:    Wassen en aankleden

10.00 tot 12.30 uur:    Activiteiten in de huiskamer

12.30 tot 13.15 uur:    Middageten in de huiskamer

13.30 tot 15.00 uur:    Mogelijkheid tot rusten

16.00 tot 20.00 uur:    Bezoek

17.30 tot 18.15 uur:    Avondeten in de huiskamer

Afhankelijk van uw behandelplan vinden onderzoeken, behandelingen en therapie plaats in de ochtend of middag. Het is mogelijk dat een onderzoek plaatsvindt op een andere afdeling in het ziekenhuis. Soms wordt de familie uitgenodigd om bij een onderzoek aanwezig te zijn.

Familieparticipatie

Indien nodig doen wij een beroep op uw familie of mantelzorger om u te ondersteunen tijdens uw opname op afdeling Klinische Geriatrie.

Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het ondersteunen bij het eten of het blijven slapen (rooming-in) wanneer dit voor uw gesteldheid beter is.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de geriatrisch verpleegkundige op de afdeling.

De afdeling verlaten

Om de afdeling te verlaten, moet u een code intoetsen zodat de deur wordt ontgrendeld. Dit is omdat we willen voorkomen dat verwarde patiënten zonder begeleiding de afdeling verlaten. De code van de deur vindt u aan de rechter bovenkant van de deur.

Wilt u erop letten dat er geen medepatiënten mee naar buiten lopen, als u de afdeling verlaat?

Televisie en telefoon

Op de patiëntenkamers zijn geen televisie en telefoon aanwezig.