Valpolikliniek

Tjongerschans beschikt over een valpolikliniek waar mensen worden onderzocht die het afgelopen jaar tenminste één keer zijn gevallen. We onderzoeken wat de oorzaken van het vallen zijn en hoe we deze klachten het beste kunnen behandelen. Verder wordt er gekeken of er sprake is van botontkalking (osteoporose). Ook kijken we hoe we vallen in de toekomst zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Verwijzing naar de valpolikliniek kan via de huisarts of via een medisch specialist in het ziekenhuis.

Er wordt gewerkt met een 'valvragenlijst'. De vragenlijst is bedoeld om de oorzaken van het vallen op te sporen. Ook staan er vragen in over risicofactoren op botontkalking. Tijdens het bezoek aan de valpolikliniek neemt de fysiotherapeut een aantal testen af waarbij wordt gekeken naar de balans, het bewegingspatroon en het valrisico van de patiënt. Er wordt ook bloed afgenomen. Daarnaast neemt de arts de valvragenlijst die vooraf is ingevuld door, volgt er lichamelijk onderzoek en wordt een hartfilmpje gemaakt. 

Wanneer alle onderzoeken klaar zijn, bespreken de arts en de verpleegkundige de conclusies van het onderzoek met de patiënt en begeleider tijdens een afrondend gesprek. Uit het onderzoek zou bijvoorbeeld kunnen blijken dat de patiënt fysiotherapie nodig heeft. Ook kan de arts adviseren een hulpmiddel te gebruiken zoals een rollator of om medicijnen te gaan gebruiken.