Geriatrie

Geriatrie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met ouderen die meerdere aandoeningen hebben. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. De klinisch geriaters hebben veel ervaring met het vaststellen en behandelen van ziekten bij ouderen. Zij werken vaak in een multidisciplinair team met onder andere een gespecialiseerd geriatrisch verpleegkundige, fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, maatschappelijk werker, activiteitenbegeleider en psycholoog. Zo wordt er laagdrempelig overlegd en samengewerkt met andere specialismen en paramedische disciplines.

Problemen bij ouder worden
Tijdens het leven wordt het lichaam ouder en treden er vaak allerlei veranderingen tegelijk op. Bij ouderen kan er sprake zijn van verschillende klachten die niet direct op een bepaalde ziekte wijzen. Het is dan mogelijk dat uw huisarts u doorverwijst naar een klinisch geriater, die bekijkt wat de oorzaak van het probleem kan zijn. Veel voorkomende problemen van patiënten die een klinisch geriater bezoeken zijn:

  • Mobiliteitsproblemen en/of vallen; 
  • Geheugenproblematiek;
  • Plotselinge verwardheid;
  • Onverklaarde achteruitgang in het dagelijks functioneren; 
  • Polyfarmacie, ofwel het gebruiken van veel medicijnen tegelijkertijd;
  • Problemen met voeding of ondervoeding; 
  • Continentieproblemen; 
  • Somberheid, eenzaamheid en levensfase problematiek.

 

Timmer A.T.,

Alie Timmer- Geriatrie
Functie
Klinisch Geriater
Aandachtsgebieden

Geheugenproblematiek

Oncologie

Palliatieve zorg

Voeding

BIG-inschrijfnummer
29046571001
Mij boeit de oudere mens die rust uitstraalt, veel heeft meegemaakt en zich met het verstrijken van de jaren ontwikkeld heeft tot een rijke persoonlijkheid. Dat maakt hen in mijn ogen bezonnen. Het is een groep mensen waar ik mij prettig bij voel. Ik vind het fijn om als geriater een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven. Het is geweldig om te zien dat mensen, ook al zijn ze oud, kunnen opknappen of langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.