Klinische Geriatrie

Ouderen lopen in het ziekenhuis meer risico’s omdat hun gezondheid vaak kwetsbaarder is. Dit komt omdat oudere mensen minder reservecapaciteit hebben. Hierdoor is het voor hen moeilijker om te herstellen van een ziekte.

Ziekenhuis Tjongerschans geeft extra aandacht aan kwetsbare ouderen. Op deze pagina geven wij u en uw naasten aanvullende informatie en tips over hoe u zelf onnodige achteruitgang in het ziekenhuis kunt voorkomen.

Beter naar huis

Wij streven ernaar dat er tijdens uw verblijf in het ziekenhuis geen (verdere) achteruitgang plaatsvindt van uw algemeen functioneren. Daarom brengen we aan het begin goed in kaart wat u voor de opname allemaal kon. Dit doen wij door alle

patiënten van 70 jaar en ouder standaard te screenen op:

 • Risico op acute verwardheid (delier).
 • Risico op vallen.
 • Risico op ondervoeding.
 • Risico op lichamelijke beperkingen (mobiliteit en zelfredzaamheid).

Door de aanwezige risico’s in kaart te brengen en hier voorzorgsmaatregelen en behandelacties op af te stemmen, proberen we (verdere) achteruitgang te voorkomen. Dit is het vertrekpunt voor een zo goed mogelijke behandeling en zorg tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis.

Tips

Hieronder vindt u meerdere tips over wat u zelf kunt doen om onnodige achteruitgang in het ziekenhuis te voorkomen.

Bereid uw ziekenhuisopname voor

 • Zorg voor een optimale conditie door goed te eten, drinken en in beweging te blijven.
 • Neem bij opname iemand mee.
 • Bedenk vooraf welke vragen u heeft en geeft ons informatie over uw lichamelijk en geestelijk functioneren, medicijnen, eetlust en of u weleens valt.
 • Meld het ons als u weleens verward bent geweest.
 • Vraag naar de verwachte ontslagdatum en bespreek wie eventueel de zorg na ontslag regelt.

Weet wie uw aanspreekpunt is

Als u verschillende (chronische) aandoeningen heeft, dan heeft u vaak ook te maken met verschillende zorgverleners. Het is belangrijk dat u weet welke zorgverlener uw aanspreekpunt is en hoe u deze zorgverlener kunt bereiken.

Blijf in beweging

Wist u dat de gevolgen van 10 dagen bedrust vergelijkbaar zijn met 15 jaar lichamelijke veroudering? En dat het risico op verwardheid en doorligwonden dan toeneemt? Hier volgen enkele tips om hier zo goed mogelijk mee om te gaan.

 • Probeer, indien toegestaan, zoveel mogelijk uit bed te zijn (minimaal 3 keer per dag).
 • Vraag zo nodig hulp.
 • Loop eventueel samen met uw bezoek.
 • Beweeg bij strikte bedrust regelmatig uw armen en benen.
 • Vraag zo nodig om instructies.

Verminder uw kans op verwardheid

De volgende tips kunnen helpen om verwardheid te voorkomen.

 • Draag overdag uw eigen kleding (geen nachtkleding), bril en gehoorapparaten.
 • Neem bekende spullen mee zoals foto’s, uw wekker en kalender.
 • Volg zoveel mogelijk uw dagritme.
 • Meld het ons als u zich minder helder voelt in uw hoofd of als u nare dromen heeft.
 • Vraag of een vertrouwd persoon bij u kan blijven als u zich daardoor rustiger voelt.

Verklein uw kans op vallen

 • Neem uw bril, stevig schoeisel met een stroef profiel en uw loophulpmiddelen mee.
 • Vraag of 's nachts een lampje aan kan blijven als u dat gewend bent.
 • Als u moeilijk uit bed komt of moeite heeft met lopen, vraag dan om hulp.
 • Zorg ervoor dat u altijd bij de bel kunt.
 • Maak, als uw arts dit goed vindt, regelmatig een kleine wandeling.
 • Meld klachten als slecht zien, duizeligheid, pijn bij bewegen of vaak plassen.

Eet en drink voldoende

Herstellen kost energie. Het is belangrijk dat u voldoende en gevarieerd eet en drinkt.

 • Eet minimaal 3 maaltijden per dag en gebruik hiernaast ook 3 of 4 keer een tussendoortje (bijvoorbeeld (ontbijt)koek, kwark, vla of yoghurt).
 • Eet rustig en kauw goed.
 • Eet indien mogelijk aan tafel, dit verkleint de kans op verslikken.
 • Neem uw tijd en vraag zo nodig hulp, bijvoorbeeld bij het openen van verpakkingen.
 • Vraag of familie u mag helpen als u daardoor beter eet.

Mondzorg is belangrijk, poets dagelijks uw tanden. Wanneer de diëtist betrokken is bij uw behandeling, volg de gegeven adviezen dan op en geef aan wanneer dat niet lukt.

Vraag bij ontslag naar instructies

 • Bereid het ontslaggesprek voor en neem iemand mee.
 • Vraag om een overzicht van uw medicijnen.
 • Laat het overzicht doorsturen naar uw apotheek en huisarts.
 • Stel vragen over leefregels zoals het gebruik van hulpmiddelen, baden of douchen, huishoudelijke activiteiten, autorijden, sporten en dergelijke.
 • Vraag om duidelijkheid als u voor uw gevoel tegenstrijdige adviezen of informatie krijgt.
 • Neem eventuele controleafspraken door en wie u kunt bellen bij vragen.
 • Kom op zaken terug als iets onduidelijk is.
 • Vraag de informatie op papier.
 • Bespreek of eventuele zorg voor thuis is georganiseerd en wie zo nodig nog iets regelt.
 • Houd u aan de afspraken. Zo kunt u een nieuwe ziekenhuisopname voorkomen.

Familieparticipatie

Uw familie, naasten of mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg voor u als patiënt. Ze kunnen u bijstaan en ondersteunen tijdens uw opname in het ziekenhuis. Ziekenhuis Tjongerschans vindt een goede samenwerking en afstemming met de familie die bij uw opname betrokken is, erg belangrijk. Uw wensen, mogelijkheden en verwachtingen ten aanzien van de zorg die u nodig heeft, kunt u bespreken met de verpleegkundige.