Geriatrie

Geriatrie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met ouderen die meerdere aandoeningen hebben. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. De klinisch geriaters hebben veel ervaring met het vaststellen en behandelen van ziekten bij ouderen. Zij werken vaak in een multidisciplinair team met onder andere een gespecialiseerd geriatrisch verpleegkundige, fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, maatschappelijk werker, activiteitenbegeleider en psycholoog. Zo wordt er laagdrempelig overlegd en samengewerkt met andere specialismen en paramedische disciplines.

Problemen bij ouder worden
Tijdens het leven wordt het lichaam ouder en treden er vaak allerlei veranderingen tegelijk op. Bij ouderen kan er sprake zijn van verschillende klachten die niet direct op een bepaalde ziekte wijzen. Het is dan mogelijk dat uw huisarts u doorverwijst naar een klinisch geriater, die bekijkt wat de oorzaak van het probleem kan zijn. Veel voorkomende problemen van patiënten die een klinisch geriater bezoeken zijn:

  • Mobiliteitsproblemen en/of vallen; 
  • Geheugenproblematiek;
  • Plotselinge verwardheid;
  • Onverklaarde achteruitgang in het dagelijks functioneren; 
  • Polyfarmacie, ofwel het gebruiken van veel medicijnen tegelijkertijd;
  • Problemen met voeding of ondervoeding; 
  • Continentieproblemen; 
  • Somberheid, eenzaamheid en levensfase problematiek.

 

Hooft C.S., van der

Hooft, van der, Cornelis - Geriatrie
Functie
Klinisch Geriater
Aandachtsgebieden

Bijwerkingen van geneesmiddelengebruik

Opleiden

Wetenschap

BIG-inschrijfnummer
59053280601
Ik vind het werken met oudere patiƫnten leuk, omdat zij vaak een interessant levensverhaal hebben. Daarnaast vormen de medische voorgeschiedenis en het medicatiegebruik van deze mensen vaak een puzzel. Het is een uitdaging om deze mensen zo goed mogelijk te helpen, waarbij ik rekening houd met de persoonlijke wensen en achtergrond.