Geriatrie

Geriatrie is het medisch specialisme dat zich bezig houdt met ouderen die meerdere aandoeningen hebben. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. De klinisch geriaters hebben veel ervaring met vaststellen en behandelen van ziekten bij ouderen en werken vaak in een multidisciplinair team met onder andere een gespecialiseerd geriatrisch verpleegkundige, fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, maatschappelijk werker, activiteitenbegeleidster en psycholoog. Zo wordt er onder andere laagdrempelig overlegd met andere specialismen. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met de paramedische disciplines.

Problemen bij ouder worden
Tijdens het leven wordt het lichaam ouder en treden er vaak allerlei veranderingen tegelijk op. Bij ouderen kan er sprake zijn van verschillende klachten die niet direct op een bepaalde ziekte wijzen. Het is dan mogelijk dat uw huisarts u doorverwijst naar een klinisch geriater, die bekijkt wat de oorzaak van het probleem kan zijn. Veel voorkomende problemen van patiënten die een klinisch geriater bezoeken zijn:

  • Mobiliteitsproblemen en/of vallen; 
  • Geheugenproblematiek;
  • Plotselinge verwardheid;
  • Onverklaarde achteruitgang in het dagelijks functioneren; 
  • Polyfarmacie, ofwel het gebruiken van veel medicijnen tegelijkertijd;
  • Problemen met voeding of ondervoeding; 
  • Continentieproblemen; 
  • Somberheid, eenzaamheid en levensfase problematiek.

De Linde, expertisecentrum voor Medisch Specialistische Ouderenzorg
ZiekenhuisTjongerschans en Meriant zijn een unieke samenwerking aangegaan op het gebied van integrale ouderenzorg in de regio Heerenveen en omstreken. De nieuwbouw van het expertisecentrum voor medisch specialistische ouderenzorg is in 2019 in gebruik genomen. 

Het expertisecentrum is een plek waar veelal acute, complexe medische zorg; onderzoek en behandeling plaatsvindt bij diverse ziektebeelden die samenhangen met het ouder worden. Daarnaast bieden wij een omgeving voor kwetsbare mensen die revalideren en herstellen, bijvoorbeeld na een operatie of behandeling in het ziekenhuis. Het centrum is een plek waar verschillende expertises hand in hand gaan voor de beste behandeling. Hier staat klinische geriatrische zorg en revalidatiezorg in de breedste zin centraal: alles voor verbetering van datgene waar kwetsbare patiënten in hun ziektebeeld naar streven. Uit bevlogenheid voor het leveren van beste zorg.

Warme overdracht tussen teams van Tjongerschans en Meriant moet zorgen voor een soepel en naadloos zorgpad voor de patiënt, dat overigens niet ophoudt als de patiënt het expertisecentrum verlaat. Ook met huisartsen en wijkteams wordt samengewerkt om de juiste zorg op de juiste plaats te bieden. Bijvoorbeeld door de inzet van een mobiel team.

Hollander-Vaartjes D.,

Hollander, Danielle
Functie
Gesp. Verpleegkundige Geriatrie