Geriatrie

Geriatrie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met ouderen die meerdere aandoeningen hebben. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. De klinisch geriaters hebben veel ervaring met het vaststellen en behandelen van ziekten bij ouderen. Zij werken vaak in een multidisciplinair team met onder andere een gespecialiseerd geriatrisch verpleegkundige, fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, maatschappelijk werker, activiteitenbegeleider en psycholoog. Zo wordt er laagdrempelig overlegd en samengewerkt met andere specialismen en paramedische disciplines.

Problemen bij ouder worden
Tijdens het leven wordt het lichaam ouder en treden er vaak allerlei veranderingen tegelijk op. Bij ouderen kan er sprake zijn van verschillende klachten die niet direct op een bepaalde ziekte wijzen. Het is dan mogelijk dat uw huisarts u doorverwijst naar een klinisch geriater, die bekijkt wat de oorzaak van het probleem kan zijn. Veel voorkomende problemen van patiënten die een klinisch geriater bezoeken zijn:

  • Mobiliteitsproblemen en/of vallen; 
  • Geheugenproblematiek;
  • Plotselinge verwardheid;
  • Onverklaarde achteruitgang in het dagelijks functioneren; 
  • Polyfarmacie, ofwel het gebruiken van veel medicijnen tegelijkertijd;
  • Problemen met voeding of ondervoeding; 
  • Continentieproblemen; 
  • Somberheid, eenzaamheid en levensfase problematiek.

 

Eggink G.S.J.,

Gooitzen Eggink
Functie
Klinisch geriater
Aandachtsgebieden

Fractuur preventie / botontkalking

Advance care planning (zorg vooruit plannen) bij dementie

Polyfarmacie

Hart- en vaatziekten bij kwetsbare ouderen

BIG-inschrijfnummer
59920585201
Iedere patiënt is uniek: waar de één op 90-jarige leeftijd fysiek en cognitief nog vitaal is, kan de ander rond de 70 jaar al met de laatste levensfase geconfronteerd worden. Dit heeft vaak te maken met een combinatie van genetische factoren en wat men in het leven allemaal heeft meegemaakt. Dat vind ik iedere keer weer fascinerend. Wanneer een oudere voor complexe gezondheidskwesties komt te staan, is het voor mij de uitdaging om dit functioneren goed te beschrijven. Vanuit dat vertrekpunt bepalen we vervolgens samen welke dingen in het leven betekenisvol zijn voor de patiënt, wat daarvoor nodig is en hoe hij/zij dit kan behouden of versterken.