Deze website maakt gebruik van cookies
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. We plaatsen de overige cookies alleen als je toestemming geeft. Wil je dat niet, zet dan de schuifjes naar links. De overige cookies geven je een optimale gebruikservaring. Wil je weten hoe we met privacy omgaan? Zie ons privacy statement.
 • Essentieel
Terug naar Chirurgie

Vaatchirurgie

Het aantal mensen dat te maken krijgt met hart- en vaatziekten neemt toe. Hart- en vaatziekten ontstaan op basis van slagaderverkalking (atherosclerose). Dit is een jarenlang proces, waarbij uw bloedvaten langzaam beschadigd raken.

 

Vaatproblemen, met name slagaderverkalking (atherosclerose), kunnen tot grote problemen leiden. Slagaderverkalking geeft vernauwingen in de slagaderen, die de oorzaak zijn van een hartinfarct, beroerte (herseninfarct, CVA) en vernauwingen aan uw beenvaten die pijn veroorzaken. Vaatproblemen zijn de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland.

 

Bij slagaderverkalking komen vetten en ontstekingscellen in de wand van bloedvaten terecht. Er ontstaan zogenaamde plaques die het bloedvat aantasten. Dit kan leiden tot:

 • Pijn op de borst (angina pectoris);
 • Hartinfarct;
 • Beroerte (herseninfarct/CVA//TIA);
 • Vernauwingen van de beenslagaders (etalagebenen);
 • Aneurysma (verwijding) van de aorta.

 

Hoewel een vaatziekte vaak alleen maar in één deel van het lichaam tot uiting komt, heeft het hele lichaam met de aandoening te maken. Wanneer één van uw bloedvaten ernstig is aangetast, zullen ook de andere bloedvaten van uw lichaam in meer of mindere mate zijn aangedaan.

 

Vaatonderzoek

Door middel van vaatonderzoek verkrijgen we informatie over de bloedstroom in uw slagaders. We kunnen een Doppleronderzoek en een Duplexonderzoek bij u verrichten.

 

Bij een Doppleronderzoek luisteren we met behulp van geluidsgolven naar uw bloedstroom. Vervolgens meten we de bloeddruk gemeten in uw beide benen en armen. Een extra aanvulling op het Doppleronderzoek is de looptest: afhankelijk van uw conditie voeren we ook deze test bij u uit. Tijdens deze test geeft u aan wanneer en waar u pijn krijgt bij het lopen op een lopende band.

 

Een Duplexonderzoek is een combinatie van geluidsgolven (Doppler) en echografie. Hiermee kan de bloedstroom niet alleen hoorbaar, maar ook zichtbaar gemaakt worden.

 

Of we bij u kiezen voor een Doppler- of Duplexonderzoek of allebei, hangt af van uw klachten.

 

Voorbereiding op het vaatonderzoek

Een speciale voorbereiding is niet nodig. Het is van belang om met een goed uitgerust lichaam te starten met het onderzoek. We vragen u dan ook om tien minuten voor aanvang aanwezig te zijn, zodat uw lichaam even tot rust kan komen. Omdat u voor het onderzoek uw schoenen, trui, broek of rok uit moet doen, adviseren wij u gemakkelijk zittende kleding aan te trekken, en eventuele kousen uit te laten.

 

Het Doppleronderzoek

Het beluisteren van de bloedvaten is niet pijnlijk. Dit gebeurt met een instrument, zo groot als een balpen en geleidende gel op uw huid. De geluidsgolven die het instrument uitzendt worden door het bloed dat door de slagaders stroomt, teruggekaatst. Vervolgens vangt het instrument de golven weer op en dit signaal wordt door het Dopplerapparaat hoor-en zichtbaar gemaakt. Het geluid dat u hoort is een versterking van dit signaal. Dit lawaai is normaal. Is er een vernauwing in de slagader aanwezig dan verandert het weerkaatste geluid. Op een monitor zijn deze golven te zien. Van ieder onderzocht bloedvat maken we een registratie.

 

Het meten van uw bloeddruk

Het tweede deel van het onderzoek bestaat uit het meten van uw bloeddruk. Hiervoor krijgt u een bloeddrukband om uw enkels en één om elke arm. Iedere band wordt afzonderlijk opgepompt en langzaam ontlucht. Daarna verwijdert de vaatlaborant(e) de banden en kunt u van de onderzoeksbank afstappen. De verschillen in de gemeten bloeddrukken geven een indruk over de hiertussen liggende bloedvaten, waarmee we vernauwingen en afsluitingen in de bloedvaten kunnen vaststellen.

 

De looptest

Om te bepalen hoe snel klachten bij het lopen optreden doen we soms een looptest. U loopt dan maximaal 3 minuten op een lopende band met een helling van 10 procent. Dit gebeurt in een wandeltempo. Het is belangrijk dat u tijdens het lopen direct aangeeft waar en wanneer u pijn voelt en of die pijn verandert. Hierna meet de vaatlaborant(e) nogmaals de bloeddruk aan uw beide enkels en armen.

 

Het Duplexonderzoek

Een Duplexonderzoek is een combinatie van geluidsgolven (Doppler) en echografie. De gang van zaken bij het Duplexonderzoek komt overeen met die van het Doppleronderzoek. Door dit te combineren met echografie kunnen we de plaats en ernst van vernauwingen in uw bloedvaten zeer nauwkeurig beoordelen.

 

Wachttijd

Uiteraard proberen we u op het afgesproken tijdstip te helpen. Soms kan het gebeuren dat u toch moet wachten door bijvoorbeeld een spoedgeval of onvoorziene omstandigheden. We vragen hiervoor uw begrip.

 

Vaatrisicopolikliniek

Het doel van onze Vaatrisicopolikliniek is om alle risicofactoren die tot slagaderverkalking kunnen leiden, vroegtijdig te onderkennen en te bestrijden. Daarmee proberen we uw bloedvaten zo goed mogelijk te houden en (nieuwe) vaatproblemen te voorkomen.

 

Denkt u dat u verhoogd risico loopt op hart- en vaatziekten? Dan kan uw huisarts of specialist u verwijzen naar de Vaatrisicopolikliniek. Hier inventariseren wij alle risicofactoren die op u van toepassing zijn. Bestaat er inderdaad een verhoogd risico, dan kunnen we dit aanpakken met leefstijlveranderingen en/of medicijnen.

 

Risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten zijn onder andere:

 • Verhoogde bloeddruk;
 • Verhoogd cholesterol;
 • Diabetes mellitus (suikerziekte);
 • Roken;
 • Overgewicht;
 • Ongezonde voeding;
 • Weinig lichaamsbeweging.

 

Programma

Om het risico op (verdere) vaatproblemen in kaart te brengen, hebben we een programma opgesteld. Dit bestaat uit:

 • Leefstijlinventarisatie;
 • Bloed- en urineonderzoek;
 • Vaatonderzoek op de afdeling vaatdiagnostiek;
 • Lichamelijk onderzoek;
 • Bespreken van een vragenlijst met de vaatverpleegkundige;
 • Bezoek aan de internist gespecialiseerd in vaatproblematiek;
 • Eventuele beoordeling door cardioloog.

 

De afspraken voor de bovengenoemde onderdelen vindt u op een afsprakenkaartje. Dat krijgt u gelijk met de genoemde vragenlijst thuis gestuurd.

 

Bij uw bezoek aan de polikliniek moet u uw patiëntenkaart meenemen.

 

U wordt in ons ziekenhuis begeleid door een internist, gespecialiseerd in vaatproblematiek, en een vaatverpleegkundige.

Deze website maakt gebruik van cookies
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. We plaatsen de overige cookies alleen als je toestemming geeft. Wil je dat niet, zet dan de schuifjes naar links. De overige cookies geven je een optimale gebruikservaring. Wil je weten hoe we met privacy omgaan? Zie ons privacy statement.
 • Essentieel
Contact
Ziekenhuis Tjongerschans Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen
0513 - 685 685
Polikliniek Lemmer Van Rijgersmapark 1
8531 JA Lemmer
0514 - 568 200
Orthoradius, locatie Sportstad Abe Lenstraboulevard 23B
8448 JA Heerenveen
0513 - 685 335
Polikliniek Steenwijk Mr. Zigher ter Steghestraat 9
8331 KG Steenwijk
0513 - 685 245
De Werf Sluisdijk 30
8501 BZ Joure
0513 - 685 685