Cardiologie

Het specialisme Cardiologie houdt zich bezig met aandoeningen van het hart. De cardioloog diagnosticeert en behandelt patiënten met (acute) hartproblemen, zoals hartritmestoornissen, hartfalen of een hartinfarct. Het team bestaat uit cardiologen, physician assistants, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, hartfunctielaboranten en zo nodig andere zorgverleners. Voor hartchirurgie, dotterbehandelingen en elektrofysiologie werkt Tjongerschans samen met onder andere het Medisch Centrum Leeuwarden.

Hoe ziet de afdeling Cardiologie eruit?
De afdeling Cardiologie bestaat uit een polikliniek en de verpleegafdelingen Hartbewaking (CCU) en Cardiologie. 

Polikliniek
Patiënten bezoeken de polikliniek Cardiologie nadat zij door de huisarts of medisch specialist zijn doorverwezen naar de cardioloog. Dit zijn bijvoorbeeld patiënten die pijn op de borst of hartkloppingen ervaren. Voordat u bij de cardioloog op het spreekuur komt, wordt er een hartfilmpje (ECG) gemaakt. Indien nodig wordt aanvullend onderzoek afgesproken, zoals een echo van het hart of een fietstest. Afhankelijk van de bevindingen worden afspraken met u gemaakt over het vervolg. Ook controle afspraken na een ziekenhuisopname vinden plaats op de polikliniek.

Hartbewaking
Op de afdeling Hartbewaking (CCU) worden patiënten opgenomen met (ernstige) klachten die met het hart te maken kunnen hebben. Op deze afdeling worden patiënten extra geobserveerd, bewaakt en behandeld.

Cardiologie
Op de afdeling Cardiologie worden ook patiënten opgenomen voor observatie,  bewaking en behandeling. Het verblijf op deze afdeling is vooral gericht op verdere optimalisatie van uw situatie.  

Hartfunctieonderzoeken
Op de afdeling Cardiologie worden diverse onderzoeken verricht om tot een juiste diagnose en passend behandelplan te komen. In overleg met de cardioloog kunnen een of meerdere van de onderstaande onderzoeken worden afgesproken:

  • hartfilmpje (ECG)
  • echo van het hart (echocardiografie)
  • echo van het hart via de slokdarm (slokdarmechocardiografie)
  • fietstest
  • 24-uurs bloeddrukmeting
  • ECG-holteregistratie

Wegink D.,

Wegink, Daniƫlle - PA Cardiologie (2)
Functie
Physician assistant Cardiologie