Centrum Farmaceutische Zorg

Ziekenhuisapotheek
De ziekenhuisapotheek bereidt en verspreidt de geneesmiddelen voor patiënten in ziekenhuis Tjongerschans. De ziekenhuisapotheek is ook verantwoordelijk voor het toezicht en de distributie van geneesmiddelen naar een aantal zorginstellingen in de regio zoals Maeykehiem (St. Nicolaasga) en Revalidatie Friesland (Beetsterzwaag). Verder geven de ziekenhuisapothekers advies bij de keuze en bepaling van specifieke geneesmiddelen in het bloed, bij drugs in bloed en urine en bij vergiftiging door geneesmiddelen.

Poliklinische apotheek De Tjonger
De poliklinische apotheek is een zelfstandige apotheek in de centrale hal van het ziekenhuis. Apotheek de Tjonger is tevens dienstapotheek voor de regio buiten kantooruren. Bezoekers van de polikliniek, ontslagen patiënten en ook medewerkers, passanten en/of omwonenden kunnen hier het recept inleveren dat ze van de arts hebben ontvangen. Het assortiment van Apotheek de Tjonger is uitgebreid en de voorgeschreven medicijnen kunnen direct mee naar huis worden genomen.

Specialisten
De ziekenhuisapotheker heeft een belangrijke taak in het bewaken van uw medicatiegebruik en -veiligheid in het ziekenhuis. De ziekenhuisapotheker heeft een opleiding van 10 jaar gevolgd voordat hij of zij het specialisme mag beoefenen (6 jaar universitaire basisopleiding tot apotheker en 4 jaar specialisatie fase tot ziekenhuisapotheker). De ziekenhuisapotheker is een door de minister erkend specialist. Hij of zij is ingeschreven in het BIG register en valt onder de strekking van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Als klinisch-ondersteunend specialist is de ziekenhuisapotheker lid van de medische staf. In het ziekenhuis is een team van apothekersassistenten die uitvoerende patiëntgebonden taken onder leiding van de ziekenhuisapotheker verrichten. Ter ondersteuning van de ziekenhuisapotheker zijn er ook apothekers werkzaam in wisselende samenstelling.

De poliklinisch apotheker is verantwoordelijk voor het realiseren van juiste en tijdige levering van farmaceutische zorg aan patiënten, al dan niet op recept, binnen het verzorgingsgebied. We doen dit overeenkomstig wettelijke regelingen en bepalingen vanuit het kwaliteitskeurmerk HKZ. De apotheker gebruikt het 'Professioneel Statuut der K.N.M.P. (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Pharmacie) als leidraad. De poliklinisch apotheker is mede verantwoordelijk voor de inrichting van de apotheekorganisatie en geeft leiding aan de daarin werkzame personen.

Langbroek J.M.,

Langebroek, Jan Maarten - Poliklinisch Apotheker
Functie
Poliklinisch apotheker
Aandachtsgebieden

Poliklinisch apotheker

BIG-inschrijfnummer
69028974817