Afspraak- en spreekuurinformatie

Ziekenhuisapotheker

Telefonisch spreekuur

Mocht u vragen hebben over de gebruikte medicatie in het ziekenhuis of wilt u een medicatiebeoordeling, neemt u dan via de verpleegkundige of uw behandelend arts, contact op met de (ziekenhuis)apotheker van de dagdienst of stuur een e-mail naar: apotheek@tjongerschans.nl.

Poliklinische apotheker of apothekersassistent

U kunt altijd een afspraak maken met de poliklinische apotheker of één van de apothekersassistenten voor een persoonlijk gesprek. Dit kan bijvoorbeeld als u vragen heeft over de werking van uw medicijnen, bepaalde combinaties van medicijnen, bijwerkingen of als u een privacygevoelig onderwerp wilt bespreken. Tel: 0513 – 685 460.