POS (Pre-operatieve screening)

Als u een indicatie heeft gekregen voor een operatie, wordt u door de specialist naar de pre-operatieve screening (POS) verwezen. Hierna wordt u op de wachtlijst geplaatst. De POS is het spreekuur van de anesthesie. Hier bespreken we uw medische voorgeschiedenis en uw huidige gezondheidstoestand met u. Dit is noodzakelijk om de juiste anesthesie-techniek te kunnen bepalen en om de operatie zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Vragenlijst

U vult bij de POS een vragenlijst in. Afhankelijk van uw antwoorden op de vragenlijst, uw leeftijd en de soort operatie die u moet ondergaan, wordt er een gecombineerde afspraak voor u gemaakt op het pre-operatieve spreekuur.

Gebruikt u medicijnen?

Als u medicijnen gebruikt, dan vindt er een gesprek met de apothekersassistente plaats. Het apotheek servicepunt (ASP) maakt een overzicht van de medicatie die u thuis gebruikt, samen met de medicatie die u tijdens de opname in het ziekenhuis gaat gebruiken. Hiervoor vraagt het ASP informatie op bij uw eigen apotheek of huisarts. Is er na het gesprek met het ASP nog een wijziging of aanvulling van de medicatie? Geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door. Wij vragen u ook om de verpakkingen van alle door u gebruikte medicijnen en een actueel medicatieoverzicht mee te nemen naar het spreekuur. Hierbij horen ook zelfzorg medicijnen (zoals knoflook, multivitamines etcetera).

Gesprek met de verpleegkundige

Tijdens het gesprek met de verpleegkundige nemen we een aantal vragen met u door. Ook wordt er mogelijk een hartfilmpje gemaakt en bloeddruk gemeten. Zo nodig verwijzen we u door naar het laboratorium om bloed af te laten nemen. Afhankelijk van uw antwoorden op de vragenlijst, uw leeftijd en de soort operatie die u moet ondergaan, heeft u een gesprek met de anesthesiemedewerker of de anesthesioloog.

Gesprek met de anesthesiemedewerker

De anesthesiemedewerker neemt nog aanvullende vragen over uw gezondheid met u door en bespreekt de anesthesie-techniek met u. Als u hierover vragen heeft, kunt u die aan hem of haar stellen. Mochten er nog bijzonderheden uit het gesprek naar voren komen, dan wordt u eventueel doorverwezen naar de anesthesioloog.

Gesprek met de anesthesioloog

De anesthesioloog neemt nog aanvullende vragen over uw gezondheid met u door en bespreekt de anesthesie-techniek met u. Als u hierover vragen heeft kunt u die aan hem of haar stellen. Ook beoordeelt de anesthesioloog of er nog vervolgonderzoek nodig is. Dit kan een bezoek aan een andere specialist zijn, zoals bijvoorbeeld een internist, longarts of cardioloog. De anesthesioloog geeft u ook advies over het gebruik van medicijnen rondom de operatie.

De operatie

De planning van de operaties wordt verzorgd door het planbureau (een uitzondering hierop zijn poli kaakchirurgie en poli neurochirurgie, zij verzorgen zelf de planning). Om u in te kunnen plannen voor de operatie is medische toestemming nodig van de anesthesioloog. De volgorde van de planning van de operaties wordt bepaald door de urgentie, datum van aanmelding en de wachtlijst van de specialist. Voor de planning van uw operatie is het belangrijk dat uw adresgegevens, telefoonnummers en de naam van uw eigen apotheek juist zijn. Wilt u dit controleren voor uw bezoek aan de polikliniek? U kunt dit zo nodig laten aanpassen bij het afsprakenbureau.