CRPS (Complex Regionaal Pijn Syndroom)

Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS) is een complicatie die na een letsel of een operatie aan een ledemaat, arm of been, ontstaat.

De ernst van de CRPS staat los van de ernst van het letsel. Zo kan een klein letsel, bijvoorbeeld een kneuzing van uw hand, een ernstige vorm van CRPS geven. Aan een zwaar letsel, zoals een gecompliceerde enkelbreuk, kunt u echter een lichte vorm van CRPS overhouden.

CRPS is een van de belangrijkste oorzaken van functieverlies en invaliditeit na ongevallen of operaties aan een ledemaat. Alle weefsels en alle functies van een arm of been kunnen door CRPS worden aangetast. U kunt ernstig invalide raken en een pijn ervaren die moeilijk te behandelen is. Hierdoor kunt u in een maatschappelijk en sociaal isolement terecht komen.